Đăng nhập
Đảng bộ TP Biên Hòa
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ TP Biên Hòa

Tham luận của Liên Đoàn Lao Động TP.Biên Hòa 

Tham luận của Liên Đoàn Lao Động TP.Biên Hòa

Kết quả thực hiện xây dựng lực lượng CNVC-LĐ trên địa bàn thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BCH-TW Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Kính thưa: Toàn thể Đại hội

Tháng 01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa X) đã ra Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là Nghị quyết đề ra những vấn đề hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành và được Thành ủy, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai quán triệt triển khai, Ban Thường vụ LĐLĐ đã xây dựng Chương trình hành động số số 02/Ctr-CĐ ngày 16/05/2008 về tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết đối với các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Chương trình hành động cũng xác định rõ các cấp công đoàn phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân lao động; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngòai quốc doanh .

Sau hai năm thực hiện Chương trình hành động về Nghị quyết 20-NQ/TW  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), các cấp công đoàn đã đạt những kết quả trên những mặt như sau:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trình độ học vấn cho CNVC-LĐ:

Các cấp công đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp CNVC-LĐ, nhất là lực lượng lao động trẻ, hiểu được vai trò, vị trí của giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, hăng hái thi đua lao động sản xuất - công tác; với phương châm đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt có định hướng phù hợp với điều kiện làm việc của cơ quan, đơn vị, đã tổ chức cho 60.021 ngàn lượt CNVC-LĐ, tỷ lệ đạt từ 85-90 %.          Đặc biệt thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVC-LĐ, đã có 18.229 CNLĐ học tập, đạt 87,99 %; đã có 641 lượt cơ quan - đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đơn vị “Đời sống văn hoá”.

Công tác vận động CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đã được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện; kết quả đến nay trình độ Trung học phổ thông trong CNVC-LĐ chiếm 91,77%; được đào tạo tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ chiếm 53,45%; trình độ sơ cấp 30,11%; trung cấp 12,55%; cao cấp 2,45%; cử nhân 0,42 %.

2. Chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giải quyết những vấn đề bức xúc của CNVC-LĐ:

Các cấp công đoàn đã tích cực chủ động cùng các cơ quan chức năng tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, thông tư liên quan đến chính sách, chế độ của người lao động và tổ chức Công đoàn như Luật BHXH, BHYT, BHTN; triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; định kỳ 6 tháng hoặc một năm tổ chức đối thoại giữa đại diện tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động và người lao động kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để quan hệ lao động ở doanh nghiệp được hài hòa, ổn định và không ngừng tiến bộ; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; kết quả đến nay có 98 % CNLĐ được ký kết HĐLĐ và thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, đạt tỷ lệ 100%; có 89,52 % doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương; có 89,52 % thành lập Hội đồng hoà giải cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân; 86,67 % ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Hàng năm, có 100% CĐCS khối HCSN, DNNN, Cty cổ phần phối hợp Thủ trưởng, Giám đốc tổ chức Hội nghị CB-CC, người lao động và Đại hội CNVC theo tinh thần Nghị định 71, 07 và 87/NĐ-CP của Chính phủ .

3. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng:

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doah nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong hai năm qua, đã kết nạp mới được 8.635 đoàn viên, tỷ lệ tập hợp đạt 86,77%; thành lập 37 CĐCS ngoài quốc doanh; công đoàn cơ sở vững mạnh đạt tỷ lệ 78,59 %.

Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất – công tác, cấp công đoàn              đã giới thiệu 451 đoàn viên ưu tú. Kết quả, có 333 đồng chí được kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên chiếm 9 % trong CNVC-LĐ .   

4. Vận động CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố:

Hàng năm, các cấp công đoàn đã phát động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; tham gia cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “Một cửa”, gắn với cuộc vận động xây dựng người CB-CC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Công sở văn minh, sạch đẹp và an toàn”; phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” gắn với cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động; phong trào "Nâng cao y đức" của ngành y tế; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”, vào dịp các ngày lễ lớn; đã động viên 5.964 lượt CNVC-LĐ tích cực tham gia, thực hiện 34 công trình, 35 sáng kiến - phần việc, sáng tác 1.572 mẫu mã hàng mới với chất lượng cao, làm lợi và tiết kiệm cho Nhà nước và doanh nghiệp 1.570.000.000 đồng, có 818 tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Qua phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu cho truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng            (khóa X) trong thời gian tới, tổ chức công đoàn đề ra các giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ về Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, truyền thống yêu nước, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tổ chức Công đoàn.... nhằm nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, có kiến thức pháp luật, làm cho CNVC-LĐ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Hai là, Chú trọng không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp từng loại hình CĐCS, mọi hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, lây cớ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy CNVC-LĐ làm đối tượng vận động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVC-LĐ; thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang, bảng lương và phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại của CNLĐ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp.

Ba là, tuyên truyền vận động CNVC-LĐ tự học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; coi trọng cả về số lượng và chât lượng, gắn với việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, tập trung khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

            Kính chúc quý đại biểu dồi dào sức khoẻ, chúc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 thành công tốt đẹp.

            Trân trọng kính chào.     

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI