Đăng nhập
Đảng bộ khối dân chính Đảng
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối dân chính Đảng

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2010-2015) của Chi bộ Hội Xây Dựng Đồng Nai 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2010-2015) của Chi bộ Hội Xây Dựng Đồng Nai

Căn cứ kế hoạch 129-KH/TU ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về “Đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” hôm nay Chi bộ Hội Xây Dựng Đồng Nai tiến hành Đại hội toàn thể Đảng viên để tổng kết nhiệm kỳ lâm thời nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, kiểm điểm lại những tồn tại, đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện cho nhiệm kỳ I (2010-2015) của Chi bộ Hội Xây dựng.

- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời

- Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2010-2015)

 • Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2010-2015) - 11/08/2010
 • Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời - 11/08/2010
 • Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2010-2015). - 11/08/2010
 • Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2005-2010). Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015). - 09/08/2010
 • Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010 - 2015) - 09/08/2010
 • Phần thứ nhất: Tình hình và kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ V (2005 - 2010) - 09/08/2010
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trường chính trị tỉnh Đồng Nai lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 - 2015 - 09/08/2010
 • Bản kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ V (2006 - 2010). - 09/08/2010
 • Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ khối Dân Chính Đảng nhiệm kỳ VII. - 09/08/2010
 • Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ VI (2010-2015). - 09/08/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI