Đăng nhập
Đảng bộ khối dân chính Đảng
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối dân chính Đảng

Bản kiểm điểm của Bí thư chi bộ Hội Xây dựng nhiệm kỳ lâm thời. 

Bản kiểm điểm của Bí thư chi bộ Hội Xây dựng nhiệm kỳ lâm thời.

Họ và tên: Nguyễn Cảnh

Bí thư chi bộ Hội Xây dựng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của loại hình cơ sở Đảng được Trung ương quy định, căn cứ phương hướng nhiệm vụ, tôi bí thư lâm thời lãnh đạo điều hành hoạt động của chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Nghị quyết của Đảng bộ, hoàn thành một số nhiệm vụ công tác của cơ quan.

Tôi xin kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua như sau:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan:

Chi bộ cơ sở Hội Xây Dựng được thành lập theo Quyết định số: 351/QĐ-ĐUK ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng Đồng Nai, với tổng số 3 đảng viên, trong đó có 2 nam, 1nữ. Bí thư lâm thời được Đảng ủy khối Dân Chính chỉ định.

Chi bộ được thành lập gồm 3 đồng chí đảng viên: 1 đồng chí là Chủ tịch Hội Xây dựng (nguyên giám đốc Sở Xây dựng), 1 đồng chí nguyên là chuyên viên phòng thẩm định đã nghỉ hưu - hội viên Hội Xây dựng, 1 đồng chí là giám đốc công ty tư vấn ACC (công ty trực thuộc Hội). Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, Hội Xây dựng, với tinh thần trách nhiệm, tôi đã cố gắng làm tốt công tác lãnh đạo được giao, truyền đạt phổ biến nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên Hội Xây dựng và công nhân viên công ty tư vấn ACC trực thuộc Hội biết để thực hiện; thường xuyên nghiên cứu cải tiến các thủ tục, lề lối làm việc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan đề ra. Trong thời qua tôi đã chỉ đạo điều hành Hội XD theo đúng các chương trình hoạt động mà nghị quyết của ban chấp hành hội đề ra như: Công tác phát triển Hội viên, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lý, công tác ổn định tổ chức, phát triển tờ tin của Hội, phát triển kinh phí hoạt động của Hội, công tác tư vấn phản biện, nâng cao và phát triển công ty xây dựng ACC. 

2. Công tác tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Tôi luôn coi trọng và tăng cường giáo dục ý thức, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước; quán triệt đảng viên thực hiện tốt Quy định 19 Điều đảng viên không được làm; chưa để xảy ra hiện tượng đảng viên nào vi phạm đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí phải xử lý kỷ luật.

Tôi đã triển khai nghiêm túc cho đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% đảng viên tham gia học tập, viết thu hoạch và đăng ký rèn luyện, từ đó trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã có chuyển biến tích cực.

Tôi lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2009.

3. Về lãnh đạo công tác đoàn thể, quần chúng:

Về công đoàn: Công đoàn cơ sở Hội Xây dựng có quyết định thành theo số 20/QĐ.CĐN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của ban thường vụ Công Đoàn ngành Xây Dựng và làm lễ ra mắt ngày 23 tháng 03 năm 2010, tổng số có 10 đoàn viên công đoàn, hiện nay đang ở giai đoạn ổn định tổ chức để đi vào hoạt động. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Hiện nay Hội XD chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lực lượng quần chúng trẻ của Hội XD và công ty ACC thuộc Hội là khá đông; Hội đang tiến hành rà soát các đối tượng, tập hợp hồ sơ để triển khai thành lập tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Hội XD.

Nhìn chung qua 4 tháng hoạt động, tôi đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, giữ gìn tốt đoàn kết thống nhất trong nội bộ, có mối quan hệ tốt trong Đảng và đoàn thể cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới như sau:

- Chi bộ cơ sở Hội Xây dựng mới thành lập, số lượng đảng viên ít do vậy cũng làm lúng túng trong công tác đảng (đặc biệt là của tổ chức nghề nghiệp, hoạt động hoàn toàn không có ngân sách của nhà nước), cần phải tìm hiểu, học hỏi để thực hiện tốt

Trên đây là những ưu, khuyết điểm trong hoạt động của tôi bí thư chi bộ lâm thời. Tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm trước Đại hội, rất mong được sự đóng góp của các đồng chí trong Đại hội để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ 2010-2015 hoạt động của Chi bộ được tốt hơn.

Qua Đại hội này, tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ xem xét, lựa chọn nhân sự để bầu vào chi bộ những đồng chí thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác Đảng để lãnh đạo chi bộ được tốt hơn nhiệm kỳ qua.

Xin Trân trọng cảm ơn.

 • Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Dân Chính Đảng nhiệm kỳ VII - 06/08/2010
 • Bí thư Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015 - 06/08/2010
 • Thư ký Đại hội - 06/08/2010
 • Chủ tịch Đại hội - 06/08/2010
 • Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nhiệm kỳ XIV (2010 - 2015). - 05/08/2010
 • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XIII (2005 - 2010). Phương hướng công tác nhiệm kỳ XIV (2010 - 2015). - 05/08/2010
 • Phần II: Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XIV (2010 - 2015) - 05/08/2010
 • Phần thứ I: Tình hình và kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ XIII (Từ 2005 -2010) - 05/08/2010
 • Nghị quyết đại hội Đảng bộ bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010 - 2015. - 05/08/2010
 • Báo cáo kiểm điểm Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất nhiệm kỳ XIII (2005 - 2010). - 05/08/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI