Đăng nhập
Đảng bộ khối dân chính Đảng
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối dân chính Đảng

Bản kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ giữa nhiệm kỳ XIV. 

Bản kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ giữa nhiệm kỳ XIV.

        Kính thưa Đại hội!

Ngày 18 tháng 6 năm 2008 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Đại hội lần thứ XIV với 30 đảng viên. Qua 2 năm hoạt động, để thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, BCH Đảng bộ kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2008-2010 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ XIV:

1. Những thuận lợi:

- Các Văn bản Luật và dưới Luật về quản lý KH&CN được ban hành ngày càng hoàn chỉnh

- Được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học & Công nghệ quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện về nhiều mặt nhất là kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tiềm lực KH&CN của Sở được nâng cao, nhất là nguồn nhân lực.

- Đảng ủy có sự đoàn kết, có ý thức cao và nhiều sáng kiến trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong tình hình mới.

2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí dành cho hoạt động khoa học và công nghệ mặc dù đã được quan tâm tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu quản lý đối với tốc độ phát triển nhanh về kinh tế - xã hội

- Đội ngũ công chức viên chức trẻ, nhiệt tình nhưng phần lớn chưa được đào tạo chuyên nghiệp.

- Khối lượng công việc của nền kinh tế đang phát triển cộng với nền hành chánh chậm được đổi mới đã luôn tạo áp lực quá tải đến công chức viên chức.

- Tiền lương của công chức viên chức thấp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự toàn tâm cho công tác cũng như giải quyết những nhu cầu bức xúc của kinh tế gia đình

II. Những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội:

A- Ưu điểm

Đảng Ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã lãnh đạo các Chi bộ đạt được hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ XIV:

-Trung tâm Ứng dụng CNSH bước đầu không những được hình thành mà còn được chuyển thành dự án khu công nghệ cao về CNSH và đang tổ chức đấu thầu thực hiện thi công đường vào khu CN, đã được giao đất và quy hoạch chi tiết

- Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch đã được phê duyệt dự án và đang tiến hành thủ tục đền bù.

- Các Trung tâm có bước phát triển mới về hoạt động, tăng cường được tiềm lực, chuẩn bị tự chủ theo hướng NĐ 115 của chính phủ

- Đã xây dựng đảng bộ phát triển toàn diện, kết quả 2 năm liền đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và trong 8 chi bộ trực thuộc có 2 chi bộ đạt TSVMTB, 6 chi bộ đạt TSVM ( so NQ vượt 10%, 15% chi bộ TSVMTB)

- Về chỉ tiêu chất lượng đảng viên 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiêu chuẩn phân loại đảng viên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 Phân loại được công nhận các năm như sau:

năm 2008: có 6 đảng viên HTXSNV, 25 đảng viên HTTNV

        năm 2009 : 8 đảng viên HTXSNV, 26 ĐV HT tốt NV, 1 đảng viên HTNV

        -   Phấn đấu bồi dưỡng và kết nạp thêm ít nhất 20 đảng viên mới, đến nay đã có 10 đảng viên được kết nạp mới, dự kiến nhiệm vụ còn lại kết nạp thêm 13 đảng viên. Đã bồi dưỡng xây dựng lực lượng đối tượng đảng/ cảm tình đảng tăng lên hàng năm: năm 2008  có 41 cảm tình/ đối tượng đảng, kết nạp được 1 đảng viên; năm 2009, có 53 đối tượng và đã kết nạp được 5 đảng viên, năm 2010, xây dựng được 69 đối tượng và dự kiến kết nạp ít nhất  8 đảng viên.

 - 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh: đạt,

         - 100 % CB trong diện quy hoạch được cử đi học chính trị theo tiêu chuẩn quy định: chỉ tiêu này thực hiện chưa tốt. Những năm còn lại của nhiệm kỳ cần quan tâm hơn nữa đối với chỉ tiêu này

         - Phấn đấu ít nhất 5 đ/c học sau đại học, trong đó có 1 CB được đào tạo ở nước ngoài: hiện nay đã có 25 CB đang học sau đại học, chỉ tiêu vượt cao là do tuyển mới theo chương trình 2 và tập trung cho khu CNC về CNSH

-   100% công chức đạt yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, quản lý nhà nước của ngạch được xếp: chỉ tiêu này đạt, phần lớn có trình độ cao hơn về ngoại ngữ, tin học và được cử dự thi ngạch bậc cao hơn. 100% công chức được quán triệt các NQ, Chỉ thị, các Luật, Pháp lệnh và văn bản pháp quy của ngành

-   Phấn đấu thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả và đạt 100% dành cho KH&CN: chỉ tiêu này hoàn thành tốt và vượt  mức nhờ tăng cường điều hành sử dụng hết kinh phí có hiệu quả nên xin bổ sung thêm, trong đó có mua nhà  ở TP. HCM, sử dụng kinh phí cho các Hội thi, tăng cường cho các đề tài cấp ngành, huyện

-   Sắp xếp tổ chức, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm. Thực hiện cơ chế 1 cửa trong các thủ tục hành chính. Tăng cường cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động đạt hiệu quả công tác cao. Tích cực quan tâm nâng cao đời sống cho CBCC đạt mức trung bình khá trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam: đạt tốt

-   Lãnh đạo thực hiện nội dung quản lý khoa học và công nghệ đạt và vượt kế hoạch được giao hàng năm, thành tích năm sau cao hơn năm trước. Hiệu quả quản lý ngày càng được nâng cao, đổi mới, giải quyết kịp thời của nền kinh tế nhờ hình thành mới phòng Quản lý Khoa học Cơ sở

-   Lãnh đạo phối hợp với các ngành, các Hội, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân để thực hiện tốt công tác quản lý, đổi mới hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh: có các chương trình cụ thể phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh HTX, với Tỉnh đoàn và với Nghệ An (theo chương trình của Tỉnh)

-   Đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng cường công tác khen thưởng, phấn đấu không có cá nhân yếu kém, 100% đạt LĐTT, đạt tối đa về thành tích xuất sắc và Bằng khen cấp tỉnh, Bộ theo quy định. Phấn đấu đạt thành tích khen thưởng cấp cao hơn nhiệm kỳ trước: đã nhận Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ đang làm thủ tục và được Bộ, Tỉnh hiệp y khen thưởng Huân chương Độc lập hạng ba

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng:

Hai năm liền Sở thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch và quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Sở được tăng cường, bộ máy được củng cố và phát triển, đội ngũ công chức viên chức phát triển về số lượng và được đào tạo nâng cao trình độ, qua đó đã đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, có nhiếu thành tích sáng kiến trong công tác

Lãnh đạo công tác quản lý theo hướng không ngừng đổi mới, mở rộng các hình thức, khai thác các nguồn lực xã hội, kích thích phong trào thi đua và đem lại hiệu quả cao cho xã hội, như triển khai thực hiện đề tài theo hướng hiệu quả và ứng dụng kịp thời, rút ngắn khoản cách giữa nghiên cứu với ứng dụng; tăng cường thực hiện các dự án khả thi cao ở cấp huyện và ngành; đổi mới cơ chế tư vấn huy động nhân lực các nhà khoa học ở thủ đô và Tp. HCM thông qua Hội nghị online; tổ chức các Hội thi, đổi mới hình thức tôn vinh, mở thêm loại hình mới, đến nay có 8 hội thi;Ưu tiên phát triển KH&CN phục vụ cho nông nghiệp nông thôn theo hướng CNH-HĐH; Tăng cường các hoạt động dịch vụ KH&CN, chuyển giao M-Office và các phần mềm cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

An ninh an toàn cơ quan được giữ vững và nâng cao trong tình hình ứng dụng CNTT, áp dụng chính sách an ninh thông tin thành công.

2. Về lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng.

 Đảng ủy đã lãnh đạo tạo điều kiện cho cán bộ, CCVC có môi trường công tác thuận lợi, phát huy tài năng và sáng kiến của mình, có điều kiện để học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, có môi trường sinh hoạt văn thể mỹ và ngoài nhiệm vụ được giao còn có thể tham gia các hoạt động KHCN khác; Qua đó đã tập hợp được sức mạnh quần chúng trong phong trào thi đua yêu nước. 

Sinh hoạt chính trị luôn được lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và đạt chất lượng: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng cán bộ, đảng viên tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý chí và sức chiến đấu mới trong toàn cán bộ đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời qua đó ngăn ngừa, uốn nắn kịp thời các diễn biến tư tưởng dẫn đến hành động trái quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới.

3. Về lãnh đạo xây dựng tổ chức:

Công tác xây dựng chính quyền, kiện toàn bộ máy cơ quan luôn được Đảng Ủy coi trọng và kịp thời chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức danh. Đến nay, tất cả các bộ phận đều có Trưởng, Phó phụ trách điều hành, giúp việc và tham mưu cho lãnh đạo cơ quan. Bộ máy cơ quan ngày càng đi vào ổn định, các Trung tâm, Chi cục hình thành các phòng/ bộ phận trực thuộc và hoạt động có hiệu quả. Sở hiện nay có 8 phòng/đơn vị và 5 đơn vị sự nghiệp.

- Quy chế dân chủ được lãnh đạo thực hiện tốt. Toàn bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từ TW đến địa phương, các dự thảo chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định về hoạt động KHCN được công khai hóa theo quy định qua Văn phòng điện tử của Sở

- Việc xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh theo hướng hiện đại  luôn được chú trọng và từng bước hoàn thiện, được công nhận là cơ quan văn hóa hàng năm.

4. Về lãnh đạo xây dựng đoàn thể

 Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo và phối hợp với Ban Giám đốc tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động; từ đó Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình và phối hợp thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, đạt hiệu quả. Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ các đoàn thể đã có những hoạt động rất tốt, vận động đoàn viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, sáng tạo trong công việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐV; các công đoàn bộ phận  mới hình thành, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đoàn cơ sở có những hoạt động thể hiện tốt vai trò của mình trong hoạt động của Khối và được Đoàn khối Dân chính đảng tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và PTTN năm 2008, năm 2009. Đ/c Bí thư đoàn thể hiện vai trò ủy viên trong BCH Tỉnh đoàn khóa VII nhiệm kỳ 2007-2012; Đ/c Phó Chủ tịch Công đoàn là ủy viên BCH Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2008-2013 cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

5. Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng ở tổ chức cơ sở:

 Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ lý luận chính trị cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đặc biệt là đội ngũ đảng viên trẻ; Củng cố và xây dựng tổ chức Đảng từ các Chi bộ mới thành lập.

- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ đảng. Theo dõi việc duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Đảng uỷ, Chi bộ hàng tháng. Cht lượng sinh hoạt và Nghị quyết tháng là thước đo công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề để kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ đã giúp cho công tác xây dựng đảng có sự lãnh đạo đúng hướng và kịp thời

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Thông qua việc xây dựng và thực hiện quy định Cảm tình đảng/ Đối tượng đảng đã xây dựng được đội ngũ quần chúng tiên tiến để bồi dưỡng phát triển Đảng, nhờ vậy công tác phát triển Đảng khoa học hơn, phát triển đúng đối tượng, kết nạp đảng viên đạt chất lượng.

- Các đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua sơ kết, tổng kết từng đảng viên đã tự giác nêu rõ ưu, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa khắc phục.

- Tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện tốt trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên trong từng Chi bộ trực thuộc phát huy thảo luận, phê và tự phê giải quyết các vấn đề; Đồng thời theo dõi đảng viên trong Đảng bộ về mối quan hệ với địa phương nơi cư trú. Các nội dung này được Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt, hiệu quả, nâng cao được sức chiến đấu của cơ sở đảng.

B. Tồn tại, hạn chế

 Sinh hoạt định kỳ hàng tháng đã có quy định nhưng vẫn còn một vài chi bộ  tiến hành không đúng ngày hoặc sinh hoạt qua mạng m-office nên chất lượng chưa cao; Việc tự phê bình và phê bình trong nội bộ đảng chưa thực hiện tốt, còn e dè, nể nang, ngại đụng chạm; Việc thực hiện nghị quyết đôi khi chưa nghiêm túc

Phần lớn các CB được bổ nhiệm Trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc gần đây chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ chính trị và chỉ mới là đối tượng đảng

Việc chuyển biến nhận thức trong đảng viên, đoàn viên để trở thành hành động sau cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thể hiện rõ

III- Bài học kinh nghiệm:

- Tập thể cấp ủy đoàn kết, mỗi đảng ủy viên nhận thức đầy đủ vai trò và trách nhiệm của bản thân mình nên nỗ lực học tập và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, luôn suy nghĩ sáng tạo, tìm các giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, điều hành để góp phần vào sự vững mạnh, phát triển toàn diện và bền vững của Đảng bộ;

- Vai trò của các đảng viên là người đứng đầu được thể hiện tốt, đảm bảo cho sự lãnh đạo điều hành có hiệu quả

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI