Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Xuân Lộc
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Xuân Lộc

Tham luận của phòng Giáo Dục huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 

Tham luận của phòng Giáo Dục huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015

Thực trạng, tình hình chất lượng giáo dục ở các cấp học. Các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học. Các giải pháp và công tác chuẩn bị để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 70 % trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Kính thưa:   Toàn thể Đại hội.

Quí vị đại biểu tham dự Đại hội.

Được sự phân công của tổ chức và sự cho phép của Chủ tịch Đại hội, thay mặt Phòng GD-ĐT Xuân Lộc tôi xin được báo cáo tham luận trước Đại hội. Đầu tiên tôi hoàn toàn nhất trí cao với nội dung báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện (khoá IV) trình bày trước Đại hội, để làm rõ thêm nội dung đã được trình bày trong báo cáo chính trị của BCH huyện Đảng bộ (khoá IV) về lĩnh vực giáo dục đào tạo, Phòng GD-ĐT xin tham luận thêm về thực trạng, tình hình chất lượng giáo dục ở các cấp học trong những năm qua và các nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 70 % trường học đạt chuẩn Quốc gia vào      năm 2015. 

Kính thưa quí vị đại biểu !

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo thực hiện một cách khá toàn diện và đồng bộ các mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ thầy cô giáo, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trường lớp; nâng cao chất lượng giáo dục. Hệ thống giáo dục các cấp học từ Mẫu giáo đến Trung học phổ thông được mở rộng, mạng lưới các trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở phát triển rộng khắp đến các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Cơ sở trường lớp từng bước được mở rộng theo hướng đa dạng hoá, kiên cố hoá đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác xã hội hoá giáo dục được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia hưởng ứng, quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài. Mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục toàn diện học sinh được quan tâm thực hiện tốt. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 71 trường, với 44.780 học sinh, gồm 20 trường Mầm non (có 4 trường dân lập) với 212 lớp, 9.326 học sinh; 35 trường Tiểu học với 736 lớp, 20.103 học sinh; 16 trường THCS với 436 lớp, 15.351 học sinh.

So với năm học 2004-2005 tăng 8 trường (Mầm non tăng 3 trường, Tiểu học tăng 1 trường, THCS tăng 4 trường).

Số trường học được xây dựng kiên cố hoá, lầu hoá là 36 trường chiếm tỉ lệ     53,73 % so năm học 2004-2005 tăng 30 trường, số trường còn lại đều được xây dựng cấp 4 khang trang sạch đẹp.

Phòng học hiện có 1.411 phòng so năm học 2004-2005 tăng 474 phòng (Mầm non tăng 60 phòng, Tiểu học tăng 232 phòng, THCS tăng 182 phòng).

Tất cả các trường đều nối mạng Internet trong quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được phát triển cả về số lượng và chuẩn hoá về chuyên môn nghiệp vụ. Hiện tại cán bộ quản lý có 168 người (MN: 43 người, Tiểu học: 85 người, THCS: 40 người) 100 % đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn trong đó trên chuẩn 131 người chiếm tỉ lệ 77,98 % so năm học 2004-2005 tăng 45,21 % trên chuẩn. Giáo viên có 2165 người (MN: 491 người, Tiểu học: 927 người, THCS: 747 người). Mầm non đạt chuẩn 81,67 % trong đó trên chuẩn 18,12 %; Tiểu học đạt chuẩn 99,24 % trong đó trên chuẩn 54,36 %; THCS đạt chuẩn 100 % trong đó trên chuẩn 26,77 %. So năm học 2004-2005 giáo viên các cấp học đạt chuẩn tăng 9,89 %, trên chuẩn tăng 49 %.

Tình hình phát triển Đảng

-          Cán bộ quản lý 100 % là Đảng viên so năm học tăng 29,67 %.

-          Giáo viên có 19 % là Đảng viên so năm học tăng 10,98 %.

Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hiện nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học trên địa bàn huyện. 

Với thực lực đội ngũ và cơ sở vật chất nêu trên là điều kiện tốt cho ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Sau thời gian dài thực hiện Đề án 23 của UBND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo từ năm 2004-2009 và thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Thông tri 39-TT/TU về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đến nay chất lượng giáo dục huyện nhà đã được nâng cao, đặc biệt trong 2 năm gần đây đều đạt giải cao trong các Hội thi cấp tỉnh do Sở GDĐT Đồng Nai tổ chức, nhất là phong trào học sinh giỏi trong 2 năm liền đều đạt Hạng Ba so toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục hạnh kiểm tương đối ổn định, không có học sinh vi phạm đạo đức nghiêm trọng, không xảy ra bạo lực trong học đường và các tệ nạn xã hội khác.

Qua kiểm tra chuyên ngành năm học 2009-2010 của Sở GDĐT cũng đã đánh giá cao về chất lượng giáo dục và chất lượng hoạt động các phong trào ở huyện Xuân Lộc đặc biệt là phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia đang dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. 

Không tự mãn với những kết quả đạt được ngành GD-ĐT thường xuyên tham mưu với Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục chỉ đạo để đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện nhà không ngừng phát triển nhất là trên lĩnh vực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Bắt đầu từ năm học 2009-2010, ngành Giáo dục – Đào tạo thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý – Nâng cao chất lượng giáo dục”. Chất lượng giáo dục là vấn đề lớn mà Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo và toàn dân quan tâm, là yếu tố quyết định để tạo nguồn nhân lực cho xã hội phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

Để quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục cần thiết phải xây dựng qui trình khảo thí và kiểm định ở mọi cấp học ngành học một cách khoa học và chặt chẽ đó là yếu tố đầu tiên để đánh giá chất lượng giáo dục. Yếu tố thứ hai để đảm bảo chất lượng giáo dục thì cần chuẩn hoá về chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ thầy cô giáo, cơ sở vật chất phương tiện giảng dạy. Yếu tố thứ ba là môi trường giáo dục, mối liên hệ giữa nhà trường – gia đình và xã hội.

Để đảm bảo cho chất lượng giáo dục phát triển  ổn định và bền vững, cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” để không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác trong đội ngũ thầy cô giáo và ý thức học tập rèn luyện chuyên cần, lễ phép trong học sinh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học, khuyến khích giáo viên các bậc học soạn giảng bài bằng giáo án điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra kiến thức học sinh theo định kỳ đánh giá xếp loại học sinh để làm cơ sở cho việc tổ chức bồi dưỡng cho học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình 5 về đào tạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu theo nội dung NQ 51 của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực.

- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác dạy và học trong nhà trường, thanh tra toàn diện và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực vi phạm qui chế chuyên môn vi phạm đạo đức phẩm chất nhà giáo.

- Tham mưu đề xuất đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hoá và xây dựng trường chuẩn Quốc gia trang bị đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học ở trường.

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường – Gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Thực hiện hiệu quả chương trình Homestay “Thân thiện và yêu thương – Giúp bạn cùng đến trường – Thắp sáng những ước mơ” để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống, học yếu, bỏ học. 

Về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện đã xác định chỉ tiêu đến năm 2015 có 70 % trường đạt chuẩn Quốc gia. Đây là chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực quan tâm của toàn Đảng, các cấp chính quyền và nhân dân, tổ chức thực hiện tập trung và quyết liệt thì mới hoàn thành được, ngoài các nhiệm vụ giải pháp nêu trên cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau:

- Ưu tiên nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư, bổ sung sửa chữa nâng cấp, bổ sung trang thiết bị giảng dạy, sách tham khảo cho các trường nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Sắp xếp lại đội ngũ, tạo sự đồng bộ về năng lực sư phạm trong nhà trường để đảm bảo tỉ lệ, chất lượng đội ngũ theo qui định. Ưu tiên đào tạo bồi dưỡng hoặc điều chuyển giáo viên có trình độ chuyên môn cao về các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Ngược lại, điều chuyển hoặc giải quyết cho thôi việc các trường hợp chưa đạt chuẩn tay nghề yếu kém. Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tự học bồi dưỡng nâng cao trình độ trên chuẩn.

- Chú trọng xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trong nhà trường vững mạnh, có tác dụng hỗ trợ tích cực cho hoạt động của nhà trường.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, phụ đạo để nâng cao kết quả học tập của học sinh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính quyền, Hội Cha mẹ học sinh để giảm thiểu học sinh bỏ học dưới 2 %, yếu kém dưới 5 %. Chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách, kĩ năng ứng xử trong cuộc sống cho học sinh.

- Tham mưu với chính quyền các cấp qui hoạch mở rộng diện tích đất cho các trường để đảm bảo diện tích đạt chuẩn (10 – 12 m2 / học sinh). 

Trên đây là báo cáo tham luận của Chi bộ Giáo dục – Đào tạo. Xin trân trọng cảm ơn quí vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Chúc quí vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./. 

 • Tham luận của phòng Công Thương huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy xã Xuân Hiệp tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của UBND huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy xã Xuân Định tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Ban tổ chức Huyện ủy - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy Thi trấn Gia Ray tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy xã Lang Minh tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng bộ huyện Xuân Lộc tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005-2010. - 04/08/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI