Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Xuân Lộc
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Xuân Lộc

Tham luận của phòng Công Thương huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 

Tham luận của phòng Công Thương huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2006-2010.

                Kính thưa:       

- Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Kính thưa Quý vị đại biểu.

- Kính thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay, được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin thay mặt Chi bộ Phòng Công thương trình bày tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong về xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2006-2010.

Thay mặt Chi bộ phòng Công thương tôi hoàn toàn nhất trí cao với các nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt nhất trí cao với phần phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt chi bộ Phòng Công thương xin kính chúc Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại biểu về tham dự Đại hội hôm nay lời sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện mà Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa IV đề ra Chi bộ phòng Công thương xin báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015 về tình hình thực trạng đầu tư hạ tầng kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc trong giai đoạn 2005-2010 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tơí cụ thể như sau

Về thực trạng:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt 2843,1 tỷ đồng, tăng bình quân 34,46%/năm (Theo Nghị quyết, mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 32,87%). Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và nâng cao chất lượng. Trong đó: Vốn đầu tư của dân cư - tư nhân: 2.144,7 tỷ đồng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản 698,4 tỷ đồng (Bao gồm: Vốn tỉnh - Trung ương: 511,2 tỷ đồng, vốn huyện, xã, thị trấn: 150,5 tỷ, đồng vốn XHH - dân đóng góp: 36,7 tỷ đồng). Cụ thể:

- Lĩnh vực điện: Tổng vốn đầu tư: 46,64 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tỉnh: 28,16 tỷ đồng, Vốn huyện, xã, thị trấn: 3,9 tỷ đồng, Vốn nhân dân đóng góp: 14,58 tỷ đồng. Nâng số hộ sử dụng điện lên 92,2%  tăng do với (NQ là 98,3%). Đầu tư chủ yếu cho phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhất là khu vục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Lĩnh vực giao thông: Tổng vốn đầu tư 340,55 tỷ đồng. Đường Huyện: Tổng chiều dài 123,41 km. Nhựa hóa được 96,57 km, đạt tỷ lệ 78,25%. Đường Đô thị: Tổng chiều dài 49,89 km. Nhựa hóa được 26,81 km, đạt tỷ lệ 53,74%. Đường Xã: Tổng chiều dài 327,30 km. Nhựa hóa được 164 km, đạt tỷ lệ 50,12%. Đạt so với Nghị quyết đề ra. Trong đó: Vốn tỉnh: 267,7 tỷ đồng, Vốn huyện: 21,7 tỷ đồng, xã, thị trấn: 56,8 tỷ đồng Vốn nhân dân đóng góp: 16,05 tỷ đồng.

- Thủy lợi: Tổng vốn đầu tư: 1,92 tỷ đồng (Vốn ngân sách huyện). xây dựng 13 đập dâng bêtông, 22 giếng khoan…Chủ yếu phục vụ cho tưới tiêu vụ đông xuân hàng năm tập trung các vùng trọng điểm như: Cánh xuân phú, Lang minh, xuân Tâm, Xuân hưng, Suối cát, Xuân hiệp…

- Trường học: 244,5 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tỉnh: 175,5 tỷ đồng, Vốn huyện: 66,68 tỷ đồng, Vốn XHH giáo dục: 2,32 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cấp cơ sở vật chất cho một số trường đạt chuẩn quốc gia.

- Trụ sở hành chính: 13,14 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tỉnh: 4,64 tỷ đồng, Vốn huyện: 8,5 tỷ đồng.

- Công trình văn hóa: 29,9 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tỉnh: 22,7 tỷ đồng, Vốn huyện: 7,2 tỷ đồng.

- Công trình khác (y tế, cấp nước, chợ): 21,75 tỷ đồng. Trong đó vốn Ngân sách Trung ưng, tỉnh: 12,5 tỷ đồng. Vốn huyện xã, Thị trấn: 5,5 tỷ đồng. Vốn nhân dân đóng góp: 3,75 tỷ đồng.

 Từ những kết quả đạt được như trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Huyện ủy, UBND huyện Chi bộ đã cụ thể hoá chương trình hành động tổ chức triển khai cho ba cơ quan thuộc chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện Đảng bộ Khoá IV đề ra.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Để đạt được những kết quả như trên:

- Trước hết là nhờ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý nhà nước, mặt trận các đoàn thể trong công tác kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng cơ bản ngày một nâng cao, chất lượng công trình được nâng lên rõ rệt; các dự án được công khai minh bạch về nguồn vốn đầu tư, kết cấu công trình, chủng loại vật tư để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia giám sát.

Công tác kiểm tra giám sát tương đối tốt, chất lượng công trình ngày một nâng lên cả chất lượng và mỹ quan công trình. Các ngành chức năng quản lý nhà nước, đơn vị thụ hưởng cũng thể hiện vai trò chức năng quản lý của mình trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý công trình theo Nghị định 209/2005/NĐ-CP. Đội ngũ cán bộ chuyên môn cơ bản đáp ứng đủ về lực lượng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng đến đại học phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản tương đối tốt.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ năm 2006 - 2010 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết thắc mắc khiếu nại của dân được nâng lên, hạn chế thấp nhất việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Cơ bản hoàn thành tốt việc bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện cho đơn vị thi công triển khai thực hiện.

 Bên cạnh kết quả đạt được còn có một số  hạn chế như sau:

Trong quá trình triển khai các công trình xây dựng, công tác kiểm tra chất lượng công trình, tiến độ thi công,… ở một số dự án chưa đảm bảo xuyên suốt dẫn đến một số công trình chậm tiến độ, chất lượng  không đảm bảo làm ảnh hướng đến quá trình sử dụng.

- Một vài đơn vị làm chủ đầu tư chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án một cách khoa học. Các xã, thị trấn chưa thực hiện kịp thời việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ của địa phương, nênchủ việc giới thiệu địa điểm chậm, không đủ điều kiện duyệt dự án và thu hồi đất.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng  ở một số dự án chưa được người dân đồng tình do giá bồi thường thấp hơn giá thực tế dẫn đến công trình chậm được triển khai thực hiện.

            - Một số đơn vị thiết kế khi thực hiện việc khảo sát không kỹ dẫn đến một số dự án khi thi công phải xử lý kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chậm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

- Đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn tại các xã, thị trấn... chưa đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Trong thời gian tới cần tổ chức đào tạo để các đơn vị có cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn để đủ năng lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương.

Từ những hạn chế nêu trên, Chi bộ phòng công thương đề ra những giải pháp khăc phục trong thời gian tới đó là: 

 + Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng tổ chức thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội V của Đảng bộ Huyện đề ra. Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay.

+ Các Cấp ủy chi bộ căn cứ Nghị quyết của Huyện đảng bộ, Nghị quyết Chi bộ xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng các giải pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.

+ Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ thi công và chất lượng các công trình trên địa bàn. Chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát, đơn vị thi công có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, nâng cao chất lượng công trình, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa và sử dụng công trình có hiệu quả, tổ chức thanh quyết toán đúng theo quy định hiện hành, phòng tránh lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

+ Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã phối hợp đồng bộ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương Nhà nước về thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

+ Tổ chức cho cán bộ học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

+ Xử lý nghiêm đối với những đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện tư vấn, thi công không đúng quy trình, đảm bảo chất lượng công trình.

Trên đây là báo cáo tham luận của Chi bộ Phòng Công thương về xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội 5 năm (2006-2010) và các giải pháp thực hiện. Kính báo cáo Đại hôị xem xét

Cuôí cùng cho phép tôi thay mă5t Chi bô5 phòng Công thương kính chúc Đòan Chủ tịch, quí vị Đại biểu, tòan thể đại biểu về dư Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc  Đại hội thành công tốt đẹp ./.

 • Tham luận của Đảng ủy xã Xuân Hiệp tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của UBND huyện tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy xã Xuân Định tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Ban tổ chức Huyện ủy - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy Thi trấn Gia Ray tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng ủy xã Lang Minh tại Đại hội Đảng bộ Huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2010-2015 - 31/08/2010
 • Tham luận của Đảng bộ huyện Xuân Lộc tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005-2010. - 04/08/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI