Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Trảng Bom
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Trảng Bom

Báo cáo tham luận của Liên đoàn Lao động huyện 

Báo cáo tham luận của Liên đoàn Lao động huyện

Kết quả thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai (khóa VIII) và những giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện sự phân công của BTV Huyện ủy về tham luận tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II. Thay mặt BCH LĐLĐ huyện tôi xin được trình bày về kết quả thực hiện nghị quyết 62-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VIII) và những giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW của hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai (khóa VIII):

Trên cơ sở quán triệt nghị quyết 62 của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ngày 26/2/2004 về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn từ nay đến năm 2010, chương trình hành động số 05-CTr/HU của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 62 của Tỉnh ủy, BCH LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch số 122-KH/LĐLĐ để triển khai tổ chức thực hiện NQ của Tỉnh ủy trong đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện, qua gần 7 năm tập trung tổ chức thực hiện đã đạt được những kết quả như sau:

1. Về tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, tay nghề cho CNVC-LĐ:

- Từ việc xác định rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm không ngừng nâng cao về bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân trong tình hình hiện nay, các cấp Công đoàn trong huyện đã luôn chú trọng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến CNVC-LĐ thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh của CNVC-LĐ như: Tuyên truyền miệng, phát hành tờ gấp, tờ tin, biên soạn các tài liệu hỏi đáp bỏ túi… với những nội dung cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, nhất là các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ người lao động được pháp luật quy định. Kết quả đã có 97,5% cán bộ công đoàn cơ sở các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp tham gia học tập, trên 80% CNVC-LĐ được tham gia các đợt tuyên truyền giáo dục. Ngoài ra, nhiều CĐCS đã đặt mua và đọc báo lao động, báo Đồng Nai… từ đó góp phần nâng cao hiểu biết về chính trị, pháp luật, về giai cấp và ý thức trách nhiệm của người lao động trong thời kỳ CNH, HĐH.

- Việc nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề cho CNVC-LĐ, LĐLĐ huyện và các CĐCS đã phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện để CB.CNVC-LĐ theo học các lớp tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ đã có 2.250 người theo học, trong đó khu vực nhà nước có 1.040 CB.CNVC, đối với CNLĐ trong các doanh nghiệp có 1.210 người theo học. LĐLĐ huyện đã gặp gỡ, trao đổi, vận động các chủ doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để số CNLĐ chưa tốt nghiệp THPT được tiếp tục theo học các lớp bổ túc văn hóa ban đêm do Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức; đã tổ chức được 52 lớp với 1.950 CNLĐ theo học. Ngoài ra, thông qua các cơ sở đào tạo nghề như: Trung tâm dạy nghề huyện, trường Đại học Lâm nghiệp cơ sở II, trường cao đẳng cơ giới thủy lợi… từ năm 2004 đến nay đã đào tạo nghề (dài hạn và ngắn hạn) cho 15.757 lao động chủ yếu là các nghề may công nghiệp, cơ khí, điện, điện tử, tin học, điện công nghiệp…

2. Về tăng cường biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ:

Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong CNVC-LĐ và người sử dụng lao động để các bên thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động. BTV LĐLĐ huyện đã tổ chức 120 lớp dạy Luật lao động cho 13.260 người dự, tư vấn pháp luật cho 450 lượt CNLĐ về các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Hướng dẫn công đoàn các doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đến nay đã có 58% doanh nghiệp ký kết Thỏa ước và trên 80% doanh nghiệp thành lập được Hội đồng bảo hộ lao động. LĐLĐ huyện đã tích cực phối hợp tốt với các ngành chức năng của Tỉnh, Huyện tập trung giải quyết dứt điểm 52 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ không để xảy ra lây lan, kéo dài phức tạp, giải quyết kịp thời có hiệu quả 273/273  Đơn khiếu nại của CNLĐ; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các doanh nghiệp để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động, quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất trường hợp tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

3. Về tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ:

Hàng năm LĐLĐ huyện tổ chức phát động đăng ký thi đua trong tổ chức công đoàn các cấp, hướng dẫn CĐCS tổ chức ký giao ước thi đua giữa công đoàn và chính quyền, giám đốc doanh nghiệp; phát động CNVC-LĐ đăng ký thi đua, điển hình như các phong trào: Xây dựng người CBCC “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Cải cách thủ tục hành chính-nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân”, phong trào “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CB. CNVC khu vực nhà nước, phong trào thi đua “lao động giỏi-lao động sáng tạo với năng suất-chất lượng-hiệu quả cao”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn VSLĐ”, phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp” trong CNLĐ các doanh nghiệp. Các hoạt động đi vào chiều sâu, gắn lợi ích của đoàn viên công đoàn với tập thể, tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức trong CB. CNVC và người lao động, động viên khuyến khích mọi người tham gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua đã có trên 1.500 cá nhân tiêu biểu và 83 tập thể đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động tiên tiến được các cấp công nhận biểu dương khen thưởng.

4. Về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện đã thường xuyên tập trung thực hiện chỉ thị 07-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) và chỉ thị 07-CT/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai (khóa VI) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảngvà các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Kết quả từ năm 2004 đen nay đã tổ chức 19 lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho trên 2.000 lượt cán bộ công đoàn cơ sở tham dự, 6 lớp tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho quần chúng ưu tú đang làm việc trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 337 người tham dự, giới thiệu cho Đảng kết nạp được 486 đảng viên là CB.CNVC-LĐ, trong đó có 109 đảng viên là CNLĐ trong các doanh nghiệp NQD, thành lập mới 80 CĐCS, kết nạp 43.139 đoàn viên mới. Tính đến nay LĐLĐ huyện quản lý 259 CĐCS, trong đó khối HCSN huyện: 122 CĐCS, khu vực doanh nghiệp NQD với 137 CĐCS, nâng tổng số đoàn viên đến nay có 54.316 đoàn viên/62.952 lao động, đạt tỷ lệ 86,28% (NQ 85-90%), tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đạt 76,78% (NQ 75%).

II. Về những giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước:

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X), kế hoạch số 84-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai, kế hoạch số 49-KH/HU của BTV Huyện ủy, kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X), BCH LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch số 196/KH-LĐLĐ ngày 6/3/2009 để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đến CNVC-LĐ và các CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện với các giải pháp chủ yếu sau:

1. Về công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH:

- Tích cực tham mưu với Huyện ủy và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển KT-XH, trong đó phối hợp với phòng LĐ.TBXH, trung tâm dạy nghề huyện và vận động chủ doanh nghiệp NQD đồng thuận thực hiện đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề cho CNVC-LĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt trong CNVC-LĐ, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH.

- Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức, phương pháp phổ biến, tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, cung cấp tờ gấp, tờ tin, sổ tay bỏ túi và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện sống của CNVC-LĐ. Phát huy các hình thức tuyên truyền thường xuyên ngay tại doanh nghiệp như: hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp, bảng thông tin hoạt động công đoàn, hình thành tủ sách và mua các loại sách báo, tạp chí để phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu nâng cao kiến thức cho CNLĐ. Phối hợp với cấp ủy và chính quyền các xã-thị trấn có khu công nghiệp tập trung, khu lưu trú có đông CNLĐ sinh sống để tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ.

- Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa trong CNLĐ” nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh.

2. Tham gia giải quyết việc làm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động:

- Hình thành điểm thông tin thị trường lao động, làm cầu nối nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu về việc làm của người lao động, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở cho CNLĐ có thu nhập thấp, vận động chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư xây dựng nhà ở tập thể và tổ chức phương tiện đưa rước công nhân.

- Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động và hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt quy chế dân chủ ở doanh nghiệp bằng việc tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, định kỳ tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và CNLĐ theo Nghị định 87/NĐ-CP của chính phủ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm “lấy doanh nghiệp làm địa bàn hoạt động, lấy CNLĐ là đối tượng để vận động giáo dục và tập hợp” thường xuyên gần gũi cơ sở, sát người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để đề ra những giải pháp tích cực, có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong doanh nghiệp.

- Tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động trong các doanh nghiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công của CNLĐ trong doanh nghiệp.

3. Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp:

- Hàng năm tiến hành khảo sát tình hình DN và CNLĐ, từ đó xây dựng kế hoạch thành lập tổ chức CĐ trong DN có đủ điều kiện theo Luật định, tăng cường tuyên truyền, giải thích, vận động công nhân tham gia vào tổ chức Công đoàn.

- Đi đôi với công tác thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên tăng cường công tác củng cố kiện toàn và xây dựng CĐCS vững mạnh, để tổ chức Công đoàn thực sự là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của đông đảo đoàn viên CNVC-LĐ, được CNLĐ và chủ doanh nghiệp tin tưởng, từ đó tích cực tham gia hoạt động và tạo điều kiện cho CĐCS phát huy vai trò nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở, đảm bảo đạt tỷ lệ 90% trở lên cán bộ công đoàn được đào tạo, trang bị trình độ lý luận chính trị, kiến thức pháp luật lao động và kỹ năng hoạt động công đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn, thông qua đó các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm phát hiện những nhân tố tiên tiến, điển hình trong CNVC-LĐ để bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, đồng thời đề xuất với Đảng có cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đối với cán bộ công đoàn xuất thân từ CNLĐ trực tiếp sản xuất có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho phong trào công nhân công đòan của huyện.

4. Về vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển KT-XH và xây dựng giai cấp công nhân:

- Thường xuyên duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, Phong trào “thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH” góp phần xây dựng Trảng Bom trở thành huyện công nghiệp, từng bước hiện đại.

- Tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung thi đua, phương pháp tổ chức thi đua trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp, thiết thực để động viên đông đảo CNVC-LĐ tích cực tham gia công tác, SXKD, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Hàng năm tiến hành tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, chú trọng biểu dương khen thưởng và nhân rộng những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước.

Trên đây là báo cáo tham luận của BCH LĐLĐ huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết 62 của Tỉnh ủy Đồng Nai và những giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH TW Đảng (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu dựĐại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

 

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI