Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Tân Phú
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Tân Phú

Báo cáo tham luận của hội CCB huyện 

Báo cáo tham luận của hội CCB huyện

Báo cáo tham luận về Phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo làm giàu chính đáng.

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội: Hội CCB huyện xin trình bày chuyên đề “Phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo làm giàu chính đáng”.

Kính thưa Đại hội:

Từ chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng ta nay đã trở thành chương trình Quốc gia, chương trình này đã và đang phát huy tính nhân văn cao cả của Đảng và chế độ XHCN, là cơ sở chống phân hóa giàu, nghèo giữa các vùng miền trong cả Nước và là điểm sáng trong khu vực và Thế giới.

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội.

- Mục đích của Hội là: Tập hợp đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của CCB, chăm lo giúp nhau trong cuộc sống đời thường, gắn bó tình bạn chiến đấu…

- Xuất phát từ mục đích của Hội và chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, Hội Cựu chiến binh nhận thức sâu sắc rằng “trước họng súng của kẻ thù trên các mặt trận chiến đấu chống quân xâm lược chúng ta không chịu khuất phục, đã dũng cảm chiến đấu và chiến thắng một cách oanh liệt thì không có cớ gì trên mặt trận xây dựng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mà CCB chúng ta lại chịu cảnh túng thiếu, đói nghèo”.

- Từ nhận thức ấy trong 20 năm qua mà tập trung vào nhiệm kỳ 5 năm 2005 – 2010 Hội đã động viên, đoàn kết các thế hệ CCB phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng với số liệu được minh họa như sau:

- Vào đầu năm 2005 toàn Hội có 354 hộ nghèo/2.116 hộ gia đình CCB chiếm 16,7% trong 4 năm đến cuối năm 2008 đã vượt nghèo được 275 hộ; còn lại 79 hộ/2.236 hộ chiếm 3,53%, giảm được 77,6% trên tổng số hộ nghèo của đầu năm 2005.

- Cũng vào đầu năm 2005 toàn Hội còn trên 100 hộ nghèo về nhà ở trong 5 năm qua đã xóa được 81 căn nhà tạm cho hội viên trị giá gần 1 tỷ đồng, trong đó Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động ngày vì người nghèo huyện hỗ trợ cho 51 căn, hội viên đóng góp xây dựng 18 căn, Hội vận động mạnh thường quân tặng 12 căn.

- Toàn Hội có 6/18 Hội cơ sở xã hết hộ nghèo, 112/145 Chi hội không còn hộ nghèo, 12/18 Hội xã, thị trấn không còn nhà tạm; đến nay hộ giàu và khá trong Hội chiếm 52%, hộ trung bình chiếm 36%, hội viên CCB có 46 trang trạng tổng hợp vừa và nhỏ, có 5 doanh nghiệp là hội viên CCB, trang trại và doanh nghiệp có thu nhập từ 50 triệu đồng đến 900 triệu đồng/1 năm, có nhiều hộ từ nghèo vươn lên, nay đã có của ăn, của để, cá biệt có 1 số hộ trở thành hộ giàu như đồng chí Nguyễn Quốc Trượng hội viên CCB xã Phú Trung, đồng chí Đào Xuân Chi hội viên CCB xã Phú Điền vv.

Kính thưa Đại hội:

Hội CCB huyện trong những năm qua coi chương trình xóa nghèo, xóa nhà tạm là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Hội đã có Nghị quyết chuyên đề về xóa nghèo, xóa nhà tạm giai đoạn 2002 – 2007 và giai đoạn 2008 – 2012, đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng hội viên nghèo hàng năm.

Hội CCB đã tích cực tranh thủ sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của Mặt trận các đoàn thể và mạnh thường quân ở trong cũng như ngoài huyện, chính vì vậy Hội luôn đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy và cấp ủy cơ sở, đặc biệt trong 5 năm qua có một số đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp xin các nhà tài trợ cho hội viên CCB nghèo có nhà ở.

Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục toàn thể hội viên hãy đem lòng bác ái đến người nghèo, hãy vì tình thương yêu đồng đội đang trong cảnh bần cùng, khó khăn, đồng thời đối với hội viên nghèo phải trút bỏ mặc cảm, hãy dũng cảm đứng lên để tu trí làm ăn, học hỏi đồng đội, tiếp thu kinh nghiệm và các tiến bộ khoa học để biết cách làm ăn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tạo hiệu quả cao làm cơ sở vượt nghèo, vươn lên bền vững.

Từ công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục hội viên đã giúp nhau hàng 100 chỉ vàng, hàng ngàn ngày công, nhiều con giống, cây giống, thức ăn gia súc, phân bón cho hội viên trong chu kỳ sản xuất mới thu lại tiền vốn và giúp nhau được trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ hội viên nghèo không lấy lãi, Hội đã vận động mô hình tiết kiệm theo gương Bác Hồ tại mỗi gia đình hội viên được trên 500 triệu đồng để giúp nhau phát triển sản xuất, xây dựng quỹ đồng đội được 1,6 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi xuất thấp và vay vốn các nguồn như ngân hàng NNPTNT, ngân hàng CSXH, các dự án luôn có số dư từ 8 đến 15 tỷ đồng trong các hộ gia đình hội viên để tạo công ăn, việc làm cho hàng trăm hội viên và con em hội viên CCB.

Đặc biệt trong hội viên CCB có trên 1300 đồng chí được hưởng chính sách như phụ, trợ cấp, hưởng BHYT suốt đời theo chế độ người có công và theo NĐ số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có 712 đồng chí hưởng lương hưu, mất sức lao động, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam và phụ cấp khó khăn thường xuyên.

  Đây là lương là phụ, trợ cấp khá lớn của Đảng, Nhà nước đối với hội viên CCB góp phần giảm tỷ lệ nghèo trong Hội.

Kính thưa Đại hội:

Để tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm tỷ lệ hộ nghèo và xóa nhà tạm trong Hội từ nay đến năm 2015 BCH Hội CCB huyện đã tiến hành khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân của toàn bộ số hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình hội viên ở nhà tạm để xây dựng kế hoạch bổ sung vào Nghị quyết chuyên đề của BCH Huyện Hội giai đoạn 2010 – 2015 cụ thể như sau:

Đến nay theo chuẩn nghèo mới toàn Hội có 319 hộ nghèo chiếm 12,33% trên tổng số hộ gia đình hội viên (2558 hộ) và 116 hộ cận nghèo chiếm 4,48%. Nếu theo chuẩn mới dự kiến năm 2011 Nhà nước sẽ ban hành ở thành thị 850.000 đồng, ở nông thôn là 650.000 đồng  thì cả hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm khoảng 17% trên tổng số hộ gia đình hội viên và toàn Hội còn khoảng 25 căn nhà tạm của hội viên.

Bằng các giải pháp tích cực như Nghị quyết chuyên đề đã xác định đó là: tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, tranh thủ các nguồn vốn vay và hội viên tích cực giúp đỡ nhau, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tạo hiệu quả kinh tế, tư vấn và tập huấn cho hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, tiếp cận các dự án đầu tư của ngành nông, lâm nghiệp, dịch vụ giúp cho hội viên nghèo được hưởng chế độ ưu đãi như dịch vụ ytế, giáo dục và chế độ trợ cấp khó khăn thường xuyên…

Trên cơ sở đó phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ nghèo từ 20 – 25%  (khoảng 100 – 120 hộ mỗi năm), riêng 25 căn nhà tạm BCH Huyện Hội đã vận động một nhà tài trợ giúp Hội trong năm 2010  là 20 căn nhà tạm, còn lại hội viên đóng góp xây dựng đến Quý I năm 2011 Hội sẽ công bố xóa hết số nhà tạm trong hội viên Cựu chiến binh về nhà ở.

Kính thưa Đại hội:

Từ kết quả chương trình giảm tỷ lệ hộ nghèo và xóa nhà tạm của Hội CCB huyện giai đoạn 2005 – 2010; trước hết xin chân thành cảm ơn BCH Đảng bộ huyện khóa IV, cấp ủy Đảng các xã, thị trấn và chính quyền, Mặt trận các cấp, các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân đã quan tâm, chăm lo cho đối tượng là CCB nay đã thoát nghèo bền vững và có được mái ấm gia đình nhờ tấm lòng vàng của các đồng chí và quý vị “xin chân thành tri ân” và mong rằng với quyết tâm của BCH Hội CCB huyện, được thể hiện trong kế hoạch và giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo và xóa nhà tạm giai đoạn 2010 – 2015, Hội CCB huyện và đặc biệt là hội viên CCB nghèo sẽ đón nhận sự quan tâm chăm lo của BCH Đảng bộ huyện khóa V, cấp ủy Đảng các xã, thị trấn và chính quyền, Mặt trận các cấp, các nhà tài trợ, mạnh thường quân nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói, giảm nghèo của huyện nhà trong những năm tới như tinh thần Nghị quyết đại hội đề ra.

Kính thưa Đại hội:

Trong không khí thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ V Đảng bộ huyện, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng, cho phép tôi thay mặt 2700 hội viên CCB huyện nhà chúc mừng Đại hội lần thứ V Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp, kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ V 2010 – 2015 và cụ thể hóa chương trình XĐGN mà Nghị quyết Đại hội đề ra theo mục tiêu của Đảng: vì Dân giàu - Nước mạnh – Xã hội Công bằng – Dân chủ - Văn minh.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                     THƯỜNG TRỰC HỘI CCB HUYỆN

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI