Đăng nhập
Đảng bộ huyện Long Thành
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ huyện Long Thành

Tham luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đại hội Đảng bộ huyện Long Thành khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) 

Tham luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đại hội Đảng bộ huyện Long Thành khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học và việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục học sinh.

Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch Đại hội.

                                                       - Quý Đại biểu  tham dự Đại hội.

              Được sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, hôm nay tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần X nhiệm kỳ 2010- 2015; tôi xin được trình bày báo cáo tham luận "về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học và việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục học sinh” của ngành GD & ĐT  huyện.

           Trong 05 năm qua ngành GD & ĐT huyện Long Thành đang triển khai thực hiện giai đoạn II của Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010. Ngành tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Hai không” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 - 2013.

           Ngành tập trung ổn định và phát triển về quy mô trường, lớp, học sinh, giáo viên, cơ bản đã đạt được những mục tiêu phát triển giáo dục đã đề ra, chất lượng dạy và học được đánh giá đúng thực chất, đội ngũ cán bộ quản lý các trường được bổ nhiệm thay thế kịp thời. Các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước, của ngành được tiếp tục triển khai rộng khắp và có tác động chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của toàn ngành, đồng thời được sử ủng hộ tích cực của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện trong nhiều năm qua.

           Kính thưa Đại hội!

           Trong những năm qua ngành GD & ĐT thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội  Đảng bộ huyện lần IX nhiệm kỳ 2005 - 2010 theo các chỉ tiêu, nội dung và giải pháp được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong từng năm học của các ngành học, bậc học theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Đồng Nai.  Trong đó công tác nâng cao chất lượng dạy và học luôn được chú trọng, để đạt được kết quả phát triển giáo dục Ngành đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và  học giảm dần tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học  cụ thể như sau :

            1)- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị :

           - Triển khai, quán triệt sâu rộng  các đợt học tập chính trị trong hè, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 - Phát động toàn ngành hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và  sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 - 2013; đồng thời duy trì việc thực hiện kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giờ chào cờ hàng tuần.

 2)- Tiếp tục củng cố kết quả dạy học theo chương trình, sách khoa mới, tăng cường công tác chuyên môn, phát huy hiệu quả phương pháp dạy học tích cực:

          - Tiếp tục chỉ đạo các trường đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua các chuyên đề được tổ chức cấp trường, cấp cụm, cấp huyện và tham gia các chuyên đề cấp tỉnh.

           - Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, ngành mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong hè, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CBQL, đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm, giáo viên dạy môn GDCD, Tổng phụ trách đội, Bí thư đoàn.

           - Duy trì việc sinh hoạt tổ khối, bình quân 02 lần/tháng để thực hiện tốt chương trình giảm tải, dự giờ, lên tiết dạy, ... từ đó giáo viên tự điều chỉnh chương trình giảng dạy theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

           - Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục học sinh theo tinh thần công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tăng cường công tác kiểm tra việc chấm trả bài tại lớp, công tác ra đề, coi thi ở từng thời điểm, từng học kỳ. Trong năm học 2009 - 2010 thực hiện việc giám sát chấm bài thi học kỳ II ở khối lớp 5 và trao đổi hội đồng chấm bài thi khối lớp 9 trong toàn huyện.

           - Tập trung vào các phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường phương pháp hoạt động nhóm, chia tổ thảo luận, tự nhận xét đánh giá của học sinh, nhằm tạo cho các em tự định hướng cho bản thân các phương pháp học tập hiệu quả, đồng thời giúp học sinh yếu kém có khả năng thích ứng, mạnh dạn tham gia góp ý kiến, tự động ôn bài, cùng trao đổi, học tập lẫn nhau giữa các em học sinh.

           - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, 100% trường THCS đều có phòng máy (hoặc thuê mướn) để giảng dạy tin học, góp phần cho giáo viên và học sinh ứng dụng có hiệu quả việc sử dụng CNTT trong dạy và học.

           - Thực hiện giảng dạy các nội dung lồng ghép vào các môn học theo quy định như: Giáo dục trật tự an toàn giao thông, Phòng chống ma túy và chất gây nghiện, Phòng chống bệnh lao, Giáo dục vệ sinh môi trường, Giáo dục pháp luật ...

             3)- Phát triển mạng lưới trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

    -  Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện đã từng bước xây dựng kiên cố hóa trường lớp và đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh, giếng nước, ưu tiên cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

              - Chỉ đạo các trường sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học được cấp phục vụ tốt cho các tiết dạy, tiết thực hành;  khuyến khích cán bộ, giáo viên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy tại đơn vị.

 - Tham mưu các cấp, các ngành tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 - Đảm bảo 100% trường MNMG-TH và THCS đều sử dụng mạng dịch vụ điện thoại và  thực hiện kết nối internet đến các  trường MNMG- TH-THCS trong huyện.

             4)- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

   - Trong nhiều năm qua ngành GD&ĐT đã thực  hiện sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục. Trong năm học 2008 - 2009 đã từng bước đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo từng cấp học, bậc học theo qui định của Bộ GD&ĐT.

 - Tích cực tham mưu với lãnh đạo huyện tạo điều kiện cho tất cả cán bộ quản lý đều được học qua lớp quản lý giáo dục, hàng năm thực hiện tốt công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ. Đội ngũ giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy ở các cấp học, bậc học.

 5)- Thực hiện công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục :

           - Duy trì kết quả PCGDTT, PCGDTHĐĐT, PCGDTH và phổ cập bậc trung học ở 15/15 xã, thị trấn của toàn huyện .Tạo điều kiện, hỗ trợ CSVC, dụng cụ học tập cho các lớp học tình thương, các lớp Bổ túc văn hóa ở các điểm trường có nhu cầu.

           - Hiện nay đã có 15 Trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có hiệu quả, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập. Tạo ra một mô hình học tập mới để thu hút mọi tầng lớp xã hội cùng tham gia.

            Ngoài các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngành còn chú trọng vào các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục học sinh.

          Trong những năm gần đây ngành đã chỉ đạo cho các trường triển khai các chương trình hoạt động dành cho học sinh theo chương trình hoạt động Giáo dục Ngoài giờ lên lớp gắn với các chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

           *  Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - xã hội:

          - Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phương ký liên tịch để tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

 - Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, vận động học sinh bỏ học đi học lại; phối hợp tổ chức trao học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập, tặng sách giáo khoa, tặng quà cho học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới, dịp Tết cổ truyền. Kịp thời vận động quyên góp hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn rủi ro.

           *  Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình:

           - Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chủ nhiệm của lớp theo năm, tháng, tuần gắn với chủ đề giáo dục đạo đức học sinh theo qui định trong chương trình Giáo dục ngoài giờ lên lớp.

           - Tổ chức họp phụ huynh học sinh, bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt vai trò trách nhiệm giữa gia đình - nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

           - Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt theo chủ điểm giáo dục, bằng nhiều hình thức: hái hoa dân chủ, tọa đàm, thuyết trình, kể chuyện, giới thiệu gương điển hình “Người tốt- Việc tốt”, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, TDTT ,.. nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc phát huy tích cực trong giờ học các môn khác.

           - Kịp thời phát hiện và liên hệ với gia đình để cùng phối hợp đưa ra giải pháp để giáo dục, rèn luyện học sinh chưa ngoan, học sinh cá biệt. Đồng thời phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở từng lĩnh vực.

           * Phối hợp có hiệu quả 03 môi trường giáo dục:  nhà trường - gia đình và xã hội:

          - Tập trung vào các nội dung chương trình hoạt động trong việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo các tiêu chí đã quy định; Triển khai đồng bộ đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2008 - 2012.

 - Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, gắn với buổi hoạt động ngoại khóa, phát huy vai trò tự quản, tính độc lập tự chủ, sáng tạo trong các hoạt động thông qua các mô hình: Đại hội liên đội, sinh hoạt đội, sinh hoạt sao nhi đồng, phát triển đội viên mới, ... Thường xuyên tổ chức các mô hình thi đua học tập như: hoa điểm 10, vở sạch chữ đẹp, đôi bạn cùng tiến, câu lạc bộ học tập, nhóm học tập,... để giúp  đỡ học sinh trung bình, yếu, kém cùng nhau tiến bộ.

 - Tăng cường công tác giáo dục rèn luyện học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy, tổ chức các chương trình hoạt động như: Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Việt Nam, Em yêu biển đảo quê em, Thăng Long - Nghìn năm văn hiến, Nhớ về đất Tổ Hùng Vương,... .

           - Hướng học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động lao động công ích: chăm sóc gia đình chính sách, các di tích lịch sử ở địa phương;  Chăm sóc cây trồng, bồn hoa, cây kiểng, cây có bóng mát, vườn sinh vật, vườn cây thuốc nam, ...

           - Tăng cường công tác giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong học sinh. Chú trọng vào việc tổ chức Hội khỏe Mầm non, Hội khỏe phù Đổng cấp trường; Phối hợp với Trung tâm y tế, Phòng Y tế, trạm y tế tổ chức tốt các qui trình theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường học có bếp ăn tập thể hoặc có căn tin trong nhà trường.

           - Tổ chức tốt các chương trình hoạt động dành cho thiếu nhi trong ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, trong  dịp hè như: Tham quan, nghỉ mát tại các khu vui chơi giải trí, tổ chức sinh hoạt, chiếu phim tại các tụ điểm Nhà văn hóa; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em tham gia như: Hội thi kể chuyện sách hè, Hội diễn Hoa phượng đỏ, Giải cầu lông Thanh thiếu niên học sinh, Giải Bóng đá U 11,....

           Kính thưa các đồng chí!

           Mặc dù còn gặp phải những tồn tại, khó khăn trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học và việc phối hợp để giáo dục đạo đức cho học sinh, nhưng ngành GD&ĐT của huyện quyết tâm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng đã đề ra trong nhiệm kỳ mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện góp phần cùng ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đào tạo ra nguồn nhân lực trẻ đáp ứng cho công cuộc xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong giai đoạn mới.

           Trên đây là các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy- học và công tác phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức cho học sinh của ngành GD&ĐT huyện Long Thành.

           Xin kính chúc sức khỏe Đoàn Chủ tịch cùng quý Đại biểu. Chúc Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành lần X, nhiệm kỳ 2010- 2015 thành công tốt đẹp.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI