Đăng nhập
Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ Huyện
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ

Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2005 - 2010). 

Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2005 - 2010).

BẢN KIỂM ĐIỂM

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO,

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

 LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

            Thực hiện chỉ thị số 37/CT-TW của bộ chính trị, kế hoạch số 129 của Tỉnh ủy, kế hoạch số 52 của Huyện ủy Cẩm Mỹ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

            Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đã bầu ra BCH gồm 11 đồng chí, Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 3 đồng chí qúa trình hoạt động đến nay vẫn ổn định, BCH Đảng bộ có 11 đồng chí, Ban thường vụ 3 đồng chí.

            Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua BCH Đảng bộ khoá VII không có biến động về nhân sự, đảm bảo được tính kế thừa liên tục và ổn định về cán bộ.

            Với chức năng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa 2 kỳ Đại hội, BCH Đảng bộ khoá VII đã có nhiều nỗ lực tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lãnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Tăng cường quốc phòng và bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng và xây dựng Đảng. Những kết quả đó đã được nêu cụ thể trong báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khoá VII trình trước Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII.

            Căn cứ vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và căn cứ vào quy chế làm việc. BCH Đảng bộ khoá VII xin kiểm điểm trước Đại hội những ưu khuyết điểm về trách nhiệm của BCH Đảng bộ như sau:

I.NHỮNG ƯU ĐIỂM:

            1.Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

            Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được qua các thời kỳ Đại hội Đảng bộ và những bài học rút ra từ Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, hội nghị giữa nhiệm kỳ (khoá VII). BCH Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các công văn, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Trên cơ sở đó BCH cụ thể hoá NQ chương trình hành động của mình.

Mức tăng trưởng kinh tế GDP tăng bình quân 11,6 % năm.

            Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp còn  67,55  %.

            Tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ 25,93 %

            Công tác lãnh đạo chỉ đạo sản xuất nông nghiệp được BCH Đảng bộ tập trung quan tâm đúng mức với trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo của Đảng uỷ đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển nông nghiệp kể cả trồng trọt và chăn nuôi, tăng năng suất các loại cây trồng, vật nuôi. Công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật được thực hiện tích cực hầu hết nông dân trong xã đã có kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất một số cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó thông qua các mô hình tổ chức sản xuất như kinh tế trang trại HTX dịch vụ nông nghiệp, câu lạc bộ năng suất cao nhiều diện tích có thu nhập trên 50 triệu đồng trên ha. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có nhiều khó khăn do điều kiện đất đai và nguồn nước có khó khăn. Với tinh thần chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ. Tinh thần khắc phục khó khăn của nhân dân lên cây công nghiệp và cây ăn trái tiếp tục đứng vững và phát triển. Lĩnh vực chăn nuôi cũng được quan tâm chỉ đạo đặc biệt, gia cầm gia súc tăng nhanh, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 17,1 % tổng giá trị nông nghiệp. Những kết quả nêu trên tạo ra khối lượng hàng hoá nông sản phẩm năm sau cao hơn năm trước. Phục vụ cho yêu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, vì vậy đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng lên, GDP bình quân đầu người dự kiến đến hết năm 2010 là  9,10 triệu đồng.

            Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có bước phát triển tích cực và đúng hướng. Các cơ sở phục vụ cho chế biến nông sản hàng năm được nâng cao công suất. Thương mại dịch vụ cũng chuyển biến đáng kể, một số chợ và tụ điểm buôn bán tạo thuận lợi cho việc mua bán nông sản và phục vụ tiêu dùng của nhân dân.

            Công tác xây dựng cơ bản trong 5 năm qua đã thực hiện được 38,77 tỷ đồng tăng 85%  của cả thời kỳ 2000- 2005.

            Nhiều công trình xây dựng đường giao thông, đường điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống được thực hiện, các công trình nhà trẻ mẫu giáo trường học, trụ sở ấp, trạm y tế xã … các con đường liên tổ liên ấp được tu bổ hàng năm, đã làm thay đổi mới bộ mặt nông thôn.

            Một số lĩnh vực văn hoá xã hội có tiến bộ thông qua các nguồn vốn xoá đói giảm nghèo dự án vay vốn ngân hàng sản xuất kinh doanh và giới thiệu việc làm đã tạo thêm việc làm, góp phần hạ tỷ lệ hộ đói nghèo còn 16%, phong trào xây dựng nhà tình thương thăm và tặng quà đối với hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tệ nạn xã hội giảm hơn trước, quy mô giáo dục ngày càng phát triển trường lớp học ngày càng được kiên cố hoá. Công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký và được công nhận gia đình văn hoá hàng năm đều tăng.

            Công tác an ninh quốc phòng được BCH Đảng bộ quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết 08 NQ/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng trong tình hình mới”. Nghị quyết 09 - NQ/CP của Chính phủ “Về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”. Tiến hành củng cố bố trí biên chế đủ số lượng cán bộ và lực lượng thường trực chiến đấu. Thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng đối với âm mưu diễn biến hoà bình và bạo loạn lất đổ các thế lực thù địch cho cán bộ đảng viên và lực lượng dân quân. Hàng năm tổ chức huấn luyện và diễn tập sẵn sàng chiến đấu để nâng cao kỹ thuật chiến đấu, đã triển khai tốt các kế hoạch phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường chỉ đạo nên lượng đơn thư giảm đáng kể. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tồ động và không có đơn thư tố cáo đông người.

            Quan tâm lãnh đạo cơ quan nhà nước ở địa phương, đảm bảo có hiệu lực và hiệu quả. Tiến hành cải cách các thủ tục hành chính theo một cửa một dấu. Bố trí cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo các chức danh quy định. Hoạt động của chính quyền luôn thể hiện quan điểm của Đảng là chính quyền của dân do dân và vì dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời không để tồn đọng những vấn đề bức xúc của dân được giải quyết toả đáng. Nhìn chung năng lực quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật trên địa bàn có tiến bộ hơn trước.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thường xuyên, tổ chức tốt các đợt tuyên truyền học tập các Nghị quyết của Đảng cấp trên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của BTV Đảng uỷ, các đồng chí đảng uỷ viên, các chi uỷ các chi bộ trong trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có tiến bộ, lãnh đạo điều hành theo đúng quy chế đề ra, công tác phát triển đảng viên mới được tập trung quan tâm đúng mức kết quả đến cuối nhiệm kỳ đã kết nạp được 88 đảng viên mới, thực hiện một bước công tác quy hoạch cán bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đưa đi đào tạo dài hạn cán bộ trẻ có triển vọng, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực thay thế các đồng chí lớn tuổi năng lực trình độ hạn chế. Đồng thời kiện toàn và ổn định cán bộ ấp theo các chức danh Nhà nước đã quy định .

            Tập trung chỉ đạo các phong trào cách mạng của quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước. Trên cơ sở xác định rõ đặc thù dân cư của xã Đảng uỷ đã tuyển chọn phân công trách nhiệm đảng viên giữ các chức danh chủ chốt của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến cơ sở ấp, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tập trung vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân , tích cực khai thác các nguồn vốn và giới thiệu việc làm giúp cho đoàn viên, hội viên mở rộng sản xuất tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình, kết quả đến nay hầu hết các đoàn thể đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể từng bước được nâng lên.

            2.Về đạo đức lối sống:

            Trước hết BCH Đảng bộ luôn coi trọng việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, các Nghị quyết của Đảng đặc biệt cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, về đấu tranh với những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch tổ chức học tập nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó nhận thức của cán bộ, Đảng viên được nâng lên, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố và khẳng định, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng, dẫn đến mơ hồ mất cảnh giác, suy giảm ý chí chiến đấu của người đảng viên cộng sản. Đồng thời mỗi đồng chí trong BCH Đảng bộ đều nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm giáo dục nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước. Luôn có lối sống lành mạnh, giản dị  gắn bó với dân.

            Với trách nhiệm lãnh đạo, BCH Đảng bộ luôn tăng cường chỉ đạo các chi bộ, các ban ngành đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên về đạo đức lối sống, về tinh thần trách nhiệm và quán triệt thực hiện những điều đảng viên không được làm nên các đồng chí trong BCH Đảng bộ và đa số các đồng chí cán bộ đảng viên rèn luyện và giữ vững được phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh.

            3.Về tổ chức chỉ đạo điều hành:

            Sau Đại hội BCH Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc và tổ chức điều hành theo quy chế đã đề ra. BCH Đảng bộ đã phân công từng thành viên tham gia phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách và các chi bộ trực thuộc. Với năng lực và phẩm chất chính trị được nâng lên đa số các thành viên BCH đã phát huy được trí tuệ của mình tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của BCH cũng như việc chỉ đạo nhiệm vụ được phân công. Góp phần hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong hoạt động của BCH luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt và tổ chức Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nội bộ BCH, Ban thường vụ luôn giữ vững sự đòan kết thống nhất cao, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo là trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng bộ .

            Thường xuyên quan tâm lãnh đạo hoạt động HĐND và UBND bảo đảm các hoạt động theo đúng hiến pháp và pháp luật, tập trung chỉ đạo HĐND, UBND cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng thời đôn đốc và kiểm tra chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

            Căn cứ Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình toàn khoá, chương trình công tác cả năm các chương trình công tác 6 tháng, 3 tháng, BCH chủ động xây dựng chương trình công tác tháng, Ban thường vụ xây dựng công tác tuần. Nội dung các kỳ họp BCH đều được thường vụ chuẩn bị kỹ để đưa ra BCH thảo luận, các hội nghị của BCH đều đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể của các đồng chí đảng uỷ viên, thảo luận sâu sắc các giải pháp để giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong quá trình điều hành của Đảng bộ.

            *Nguyên nhân ưu điểm:

            Kết quả đạt được nêu trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là do :

            - Một là BCH Đảng bộ đã xác định rõ vai trò trách nhiệm và quyền hạn của mình, thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động triển khai

đưa các nghị quyết, chỉ thị và chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước đi vào cuộc sống.

            - Hai là BCH Đảng bộ luôn luôn giữ vững và nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ, hầu hết các đồng chí đảng uỷ viên có tinh thần trách nhiệm tận tuỵ với công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, chú trọng đến hoạt động công tác kiểm tra giúp các chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mọi hoạt động gắn với việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế ở địa phương.

            - Ba là luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, chất lượng HĐND, UBND, mặt trận và các đoàn thể theo hướng trong sạch vững mạnh, biết tranh thủ khai thác các nguồn lực trong và ngoài xã để phát triển kinh tế văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng để phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ xây dựng địa phương.

            Những nguyên nhân trên có ý nghĩa quan trọng đã tạo ra những thành tựu làm cho lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương được nâng lên, cùng nhau đoàn kết phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII đề ra.

II. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ:

            Bên cạnh những kết quả đạt được khá toàn diện. Tuy nhiên nhiệm kì qua BCH Đảng bộ còn một số hạn chế trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ như sau:

            - Tăng trưởng kinh tế 5 năm qua đạt mục tiêu nhưng so với yêu cầu và tiềm năng còn thấp, chưa vững chắc. Năng suất một số cây trồng chính tăng không đáng kể. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa có tính đột phá. Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế NN còn cao. CN – TTCN phát triển chậm. Hoạt động dịch vụ còn nhỏ, huy động các nguồn vốn do nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp.

            - Lĩnh vực XH vẫn còn một số vấn đề khó khăn như hộ nghèo còn cao, yêu cầu giải quyết việc làm chưa đạt. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá chưa thực sự đi vào chiều sâu. Một số tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Tình hình khiếu kiện tranh chấp dân sự không giảm.

            - Chất lượng hoạt động của MT và các đoàn thể ở một số ấp chưa cao. Tập hợp quần chúng tuy đạt chỉ tiêu nhưng chất lượng so với yêu cầu còn rất hạn chế. Công tác nắm tình hình hoạt động của tôn giáo, dân tộc còn chưa thực sự chủ động, tình hình còn diễn biến phức tạp.

            - Đã có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường sinh thái nhưng chưa đảm bảo thường xuyên kiểm tra, vấn đề an toàn thực phẩm chưa được chú trọng.

            - Đã tập trung quan tâm lãnh đạo nâng cao đời sống nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập còn thấp.

            - Việc xây dựng tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư” theo 7 chương trình tỉnh đề ra ở địa phương chưa được đồng bo hiệu quả còn thấp

            - Công tác phát triển đảng đã được tập trung lãnh đạo phát triển đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhưng vẫn còn hạn chế, phát triển đảng viên trong ở các ấp và địa bàn dân cư. Số Đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật còn cao. Công tác phê bình và tự phê bình chưa được thực hiện thường xuyên.

*Nguyên nhân hạn chế, tồn tại yếu kém:

            Nguyên nhân các tồn tại trên là do: Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong BCH Đảng bộ chưa đều tay, một số đồng chí tham gia lãnh đạo chung còn hạn chế, một số ít có thiếu sót, khuyết điểm. Một số đồng chí phụ trách chi bộ nhưng tác dụng chỉ đạo, giải quyết thiếu hiệu quả, việc cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ ở một số chi bộ ban ngành đoàn thể chưa kịp thời chất lượng chưa cao nhưng Đảng uỷ chưa có biện pháp kiên quyết để củng cố, kiện toàn.

            - Việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng uỷ đề ra và việc đấu tranh phê bình và tự phê bình có lúc chưa nghiêm.

            - Công tác quản lý điều hành của chính quyền và một số ban ngành có lúc chậm cụ thể hoá NQ của BCH Đảng bộ. Trong chỉ đạo có công việc chưa tập trung, một số ngành vai trò tham mưu còn yếu, chủ quan, ỷ lại. Tinh thần trách nhiệm và tư tưởng tiến công chưa cao, chưa nắm chắc tình hình, chưa kịp thời đề xuất khắc phục khó khăn, vướng mắc để Đảng uỷ tập trung lãnh đạo giải quyết.

            - Nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm của số ít đảng viên chưa cao.

            - Công tác kiểm tra đôn đốc chưa chú trọng thường xuyên để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nước.

            - Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ còn bất cập, chất lượng một số cán bộ chưa cao làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương nhưng chậm tháo gỡ.

Những nguyên nhân hạn chế tồn tại trước hết xét về trách nhiệm đều gắn với trách nhiệm chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

chính trị của BCH Đảng bộ, của Ban thường vụ Đảng ủy đặc biệt là đối với các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách ở từng lĩnh vực.

III.BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

            Qua kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong nhiệm kỳ VI với ưu điểm, khuyết điểm và tồn tại nêu trên. BCH Đảng bộ khoá VI rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

            1. Toàn BCH Đảng bộ, BTV Đảng uỷ luôn giữ vững được lập trường, quan điểm chính trị của Đảng, nhận thức và chấp hành đầy đủ về đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước. Đoàn kết nhất trí cao, đồng thời biết tập trung trí tuệ, quán triệt và vận dụng đúng đắn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp vào tình hình thực tế của địa phương, manh dạn đề xuất chủ trương, bám sát nhiệm vụ chính trị với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong xã.

            2. Xây dựng quy chế chặt chẽ và tuân thủ nghiêm túc theo quy chế đã đề ra. Nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt nhiệm vụ do BCH phân công cụ thể đối với từng đồng chí đảng uỷ viên, toàn BCH và từng uỷ viên luôn luôn đề cao công tác phê bình và tự phê bình, thường xuyên cải tiến lề lối công tác, tận tuỵ và sâu sát với công việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải xây dựng chương trình công tác cụ thể, khoa học sát với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình đã đề ra.

            3. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị BCH Đảng bộ luôn xác định rõ công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm. Thực hiện sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo điều hành đạt hiệu quả cao.

            4. Làm tốt công tác giáo dục. Nâng cao phẩm chất cách mạng, thực hiện lối sống trong sạch lành mạnh, gắn bó với dân. tăng cường công tác quản lý, kiểm tra để phát hiện ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp sai phạm. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên thường xuyên tu dưỡng đạo đức lối sống không tham nhũng, tiêu cực và tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện thiếu trách nhiệm. Các đ/c trong BCH và gia đình phải là tấm gương mẫu mực tiêu biểu về đạo đức, lối sống trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

            5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện NQ có hiệu quả. Lãnh đạo có kiểm tra, đôn đốc. Có sơ tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời.

            6. Xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm phát triển kinh tế với tốc độ cao. Cải thiện nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt các vấn đề xã hội, tăng cường quốc phòng, giữ vững chính trị và TT ATXH, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ xã xuống ấp.

            7. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Củng cố những chi bộ còn có mặt yếu kém. xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh.

            8. BCH Đảng bộ khoá VII tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước: Đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng chỉ đạo và tổ chức điều hành.

            Tóm lại: Nhiệm kỳ qua, tuy tình hình có nhiều biến động phức tạp và khó khăn trên nhiều mặt nhưng BCH Đảng bộ (khoá VII) đã luôn giữ vững lập trường chính trị, kiên định tư tưởng, biết vận dụng sáng tạo có hiệu quả Nghị quyết của Đảng pháp luật Nhà nước. Đặc biệc là NQ Đại hội lần thứ I Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ. Tập thể BCH Đảng bộ đã phát huy được trí tuệ tập thể lãnh đạo, và chỉ đạo toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã khắc phục khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng giành nhiều thành tích quan trọng trên mọi lĩnh vực như báo cáo chính trị đã nêu tại Đại hội.

            Tuy nhiên trên từng hoạt động cụ thể hoá vẫn còn có những hạn chế, chưa đạt được theo mục tiêu yêu cầu Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra.

            Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết trách nhiệm này là do những thiếu sót, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá VII xin nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội.

 • Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Đông tại đại hội đảng bộ xã lần thứ VIII - 15/09/2010
 • Đại hội Đảng bộ xã Xuân Bảo - 14/09/2010
 • ĐÒAN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CẤP TRÊN - 14/09/2010
 • BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ - 14/09/2010
 • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ - 14/09/2010
 • THƯ KÝ ĐẠI HỘI - 14/09/2010
 • ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI - 14/09/2010
 • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Bảo (khóa I) tại Đại hội Đảng bộ xã Xuân Bảo lần thứ II (nhiệm kỳ 2005 - 2010). - 14/09/2010
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Bảo lần II, nhiệm kỳ 2010 – 2015. - 14/09/2010
 • Bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã Xuân Bảo (Khóa I nhiệm kỳ 2005 - 2010) - 14/09/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI