Sign In
Đảng bộ Công An tỉnh
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Turn on more accessible mode Skip to main content

Đảng bộ Công An tỉnh

Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PX15 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015) 

Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PX15 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015)

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

         Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

                - Toàn thể Đại hội

Phòng PX15 xin tham luận 02 nội dung :

1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

I. Những năm qua cùng với những thuận lợi và cơ bản, các mặt công tác nói chung, công tác chính trị tư tưởng nói riêng, đứng trước những thách thức khó khăn rất lớn : Một mặt chịu tác động từ các mặt tiêu cực của đời sống kinh tế - xã hội, mặt khác do tính chất đặc thù công tác của từng lực lượng luôn chịu sự tấn công của các thế lực thù địch, các phần tử xấu ngoài xã hội  do đó đổi mới công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy – lãnh đạo Công an các cấp.

Kính thưa các đồng chí!

Công tác chính trị tư tưởng luôn được xác định là mặt trận hàng đầu, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng – Chỉ thị 11 ngày 03/6/2007 đã chỉ rõ : Giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, khẳng định lập trường tư tưởng cách mạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong từng lực lượng, nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Thông tư số 22 của Bộ Công an cũng quy định “Trách nhiệm và cơ chế phối hợp thực hiện công tác nắm, giải quyết kịp thời tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng nên trong nhiều năm qua Phòng PX15 đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu cho Đảng ủy – Ban giám đốc Công an tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo công tác này với mục tiêu : giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ, động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất nhiệm vụ được giao.

Kết quả 5 năm (2006 – 2010) lực lượng Công an Đồng Nai đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý :

- 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

- 06 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

- 01 Huân chương chiến công hạng 3

Và nhiều bằng khen, giấy khen

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động ngày càng sâu sắc đến các mặt đời sống xã hội, một bộ phận cán bộ chiến sĩ thiếu tu dưỡng rèn luyện, tha hóa bản chất, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ngành và tác động đến tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, vươn lên ngang tầm nhiệm vụ là yêu cầu khách quan nhằm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

1. Phải đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác chính trị tư tưởng. Việc xác định rõ trách nhiệm, phân định rõ chức năng, quyền hạn trong việc nắm, giải quyết các vấn đề liên quan đến tư tưởng Đảng viên, cán bộ chiến sĩ nhằm đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị, đồng thời phải thực hiện dân chủ, công khai trong nội bộ, thống nhất cao, tạo sự đồng thuận từ Đảng viên đến quần chúng trong đơn vị.

2. Coi trọng giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ chiến sĩ bằng các hình thức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động về nguồn, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, gặp gỡ giao lưu các điển hình tiên tiến, tổ chức tọa đàm, hội thảo …

3. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an. Để thực hiện được vấn đề này phải tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, thực hiện nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân, quy định những điều Đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an không được làm, tăng cường công tác quản lý cán bộ trên cả 5 khâu: Lý lịch, tư tưởng, công tác, quan hệ sinh hoạt và sức khỏe. Kịp thời phát hiện vi phạm về đạo đức; lối sống, chế độ công tác để giáo dục ngăn ngừa sai phạm.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết thực và hiệu quả, tránh phô trương hình thức, các đợt thi đua phải được cụ thể hóa về nội dung, tiêu chí, sát thực tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, có sự lồng ghép với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

5. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Trong điều kiện đời sống của cán bộ chiến sĩ hiện nay còn rất khó khăn lại bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường. Vì vậy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ là hết sức cần thiết.

II. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã trải qua 3 năm thực hiện. Phòng PX15 đã tham mưu cho Đảng ủy – Ban giám đốc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, Thông tri 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 05 của Bộ Công an về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Phối hợp với các phòng chức tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết 11 về “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an Đồng Nai” nhằm cụ thể hóa nội dung cuộc vận động, phù hợp với đặc thù của lực lượng Công an.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và Nghị quyết 11 của Đảng ủy Công an tỉnh từng bước đã đi vào chiều sâu. Công an các đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp và cách làm hay, có hiệu quả như: Phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” của hầu hết các đơn vị, địa phương; Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”; xây dựng “Nụ cười Cảnh sát giao thông” Cảnh sát giao thông tinh thông, lịch sự, nghiêm túc, tự giác của Phòng PC67, PC68; làm hết việc không hết giờ của PX13; xây dựng phong cách người cán bộ trinh sát của PA88; trung thực, trong sáng, tận tụy, gương mẫu của PA81; tận tụy, gương mẫu, hiệu quả, sáng tạo của Công an Biên Hòa …

Kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý như đã nêu ở phần trên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cuộc vận động vẫn còn nhiều hạn chế đó là:

- Vẫn còn một số cấp ủy – lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức và chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động. Chưa gắn nội dung thực hiện cuộc vận động trong sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên truyền vận động chưa mạnh mẽ, còn mang tính hình thức.

- Tinh thần làm việc, lễ tiết tác phong trong giao tiếp của một số cán bộ chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, với các doanh nghiệp còn thiếu nghiêm túc, có biểu hiện gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Một số thiếu tu dưỡng rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật kém dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động lớn này theo chúng tôi cần phải thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ Đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 11 của Đảng ủy Công an tỉnh về “xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an Đồng Nai” với phong trào thi đua “Vì ANTQ” hàng năm.

2. Đề cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đồng thời gương mẫu thực hiện cuộc vận động, phải là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo.

3. Từng đơn vị phải xây dựng cụ thể hóa hơn nữa các chuẩn mực về đạo đức, lối sống gắn với đặc thù của từng đơn vị, địa phương và vị trí công tác của từng người. Coi trọng việc xây dựng mô hình và điển hình tiên tiến để nhân rộng.

4. Phải gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và từng cá nhân, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo hành động cho việc làm theo. Đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng tham gia giám sát về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CBCS.

Trên đây là nội dung tham luận của Phòng PX15, xin báo cáo trước Đại hội để đại biểu tham khảo.

Kính chúc Đoàn chủ tịch, các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Đảng bộ cơ sở PX15

 • Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PC46 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015) - 29/07/2010
 • Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PC67 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015) - 29/07/2010
 • Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PV28 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015) - 29/07/2010
 • Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PC45 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015) - 29/07/2010
 • Tham luận của Đảng bộ cơ sở PA88 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2010-2015) - 29/07/2010
 • Báo cáo Tham luận của Đảng bộ cơ sở PA81 tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh - 29/07/2010
 • Báo cáo tham luận của Văn phòng Công an tỉnh - 26/07/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI