Đăng nhập
Đảng bộ công ty Cao Su
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ Huyện
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ công ty Cao Su

Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty Cao su Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 

Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty Cao su Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cao su Đồng Nai lần thứ VIII, (nay là Đảng bộ Tổng Công ty) nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí, thay mặt Đại hội để điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

  Đến tháng 04/2008 một đồng chí nghỉ hưu, tháng 08/2009 một đồng chí ủy viên Ban Chấp hành bị xử lý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và đến tháng 09/2009 đồng chí Bí thư Đảng ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận cho thôi tham gia Ban Chấp hành do lớn tuối. Tháng 03/2010, Ban chấp hành Đảng bộ được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty (Khoá VIII). Đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Khóa VIII còn lại 18 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty có 07 đồng chí.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong Doanh nghiệp Nhà nước theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày  22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà  nước, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động  gắn với ổn định chính trị, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo định hướng: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước đổi mới và sắp xếp lại tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ Tỉnh và của Đảng bộ Tổng Công ty, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X thành Nghị quyết, chương trình hành động để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IX, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2005-2010 xin kiểm điểm trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đại hội giao cho từ sau Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Tổng Công ty cho đến nay:

I.Về ưu điểm và nguyên nhân:

1. Về lãnh đạo sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho công nhân lao động:

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ VII, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình:

1.1. Chương trình đầu tư thâm canh, phục hồi năng lực, tăng năng suất vườn cây bằng các biện pháp cụ thể, áp dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào khai thác. Đẩy nhanh việc thanh lý những vườn cây già cổi, hết chu kỳ khai thác hoặc năng suất thấp thay thế bằng các giống cây có năng suất, trử lượng gỗ và khả năng kháng bệnh cao. Tập trung các biện pháp kỹ thuật mới trong trồng và chăm sóc nhằm rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản. Tập trung sắp xếp lại tổ chức quản lý, sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động. Kết quả:

- Về sản lượng: đã khai thác 242.619 tấn, đạt 101,42 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. Năng suất vườn cây đạt 1.705 kg/ha. So với năm 2005 tăng 05,99%. Riêng từ năm 2006 đến cuối nhiệm kỳ VIII, 02 nông trường Bình Sơn và Bình Lộc đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Năng suất lao động toàn Tổng Công ty tăng 04,72% so cuối nhiệm kỳ VII.

- Về tái canh trồng mới: 8.123 ha (đạt 101,7 % kế hoạch 05 năm và vượt 07,08 % so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), bằng cách áp dụng phương pháp mới như trồng bầu tầng lá,  thay đổi chế độ và phương pháp bón phân hợp lý đối với vườn cây KTCB, đảm bảo tỷ lệ cây sống  trên 99% và phát triển tốt, đã đưa được một số diện tích vào mở cạo sớm từ 01 đến 02 năm.

- Đời sống của công nhân lao động không ngừng được cải thiện, thu nhập tiền lương bình quân 2005-2010 đạt 4.292.000 đồng/người/tháng, vượt 55,25% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các chính sách, chế độ đối với người lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ và ngày càng tốt hơn. Các phong trào văn hóa, văn nghệ - TDTT được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công nhân lao động. Toàn Tổng Công ty cơ bản đã xóa được hộ nghèo, không có tình trạng tái nghèo trong công nhân lao động, số hộ khá ngày càng tăng.

- Các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn hàng năm đều thực hiện đạt và vượt. Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động  đóng góp vì cộng đồng.

1.2. Tiếp tục đầu tư cải tiến công nghệ chế biến, linh hoạt trong chế biến chủng loại sản phẩm, nhất là những sản phẩm có giá bán cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thị trường tiêu thụ được mở rộng, uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty được giữ vững trên thương trường trong nước và quốc tế. Tập trung cho đầu tư cải tạo và xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải các Nhà máy, đảm bảo môi trường sản xuất theo quy định của Nhà nước.

1.3. Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; đẩy mạnh chương trình kinh doanh tổng hợp, đầu tư các lĩnh vực ngoài sản xuất kinh doanh chính với các biện pháp như sắp xếp, cổ phần hoá Xí nghiệp xây dựng – giao thông thành Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, tiến hành các bước để chuẩn bị cổ phần hoá 02 nông trường Hàng Gòn, Ông Quế tiến tới sát nhập với Công ty cổ phần cao su Hàng Gòn; chuyển các đơn vị phục vụ, dịch vụ như Xí nghiệp CKVT, TTVH Suối Tre, Bệnh viện, Khách sạn Hồng Hạnh từ hạch toán báo sổ chuyển sang hạch toán kép, lấy thu bù chi. Thành lập các Công ty cổ phần trực thuộc như Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh, Dầu Giây; Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm; Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Đồng Nai-Kratie; góp vốn và liên kết với các Công ty trong và ngoài ngành, đầu tư các dự án phát triển cao su, phát triển và kinh doanh địa ốc, khu công nghiệp, khu dân cư, thương mại… Tiến hành bàn giao các tài sản không phục vụ sản xuất và lực lượng giáo viên, công nhân viên ngành học Mầm non về địa phương quản lý. Thực hiện việc chuyển đổi tổ chức quản lý Công ty thành Tổng Công ty theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

1.4. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong  05 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo tập trung đào tạo dài hạn các ngành như  Chính trị, Nông Lâm, Kinh tế, Hoá, … gắn với tập trung cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày đối với lực lượng công nhân chế biến, công nhân khai thác, nhân viên nghiệp vụ và cán bộ quản lý tổ, đội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và  tay nghề, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

2. Về công tác an ninh quốc phòng, TTTA và bảo vệ sản xuất:

Quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng”, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Thực hiện có hiệu quả việc phối kết hợp với các cấp, các ngành của địa phương theo Quy chế 235/UBT và Chỉ thị 27/UBT trong đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ sản phẩm cao su, bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn. Các lực lượng bảo vệ, tự vệ hàng năm đều được tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên làm tốt công tác củng cố, nâng chất các lực lượng bảo vệ, tự vệ, dự bị động viên, thanh tra nhân dân, xây dựng kế họach cụ thể trong họat động, đã góp phần tích cực trong đấu tranh chống các loại tội phạm, bảo vệ có hiệu quả sản phẩm cao su, tài sản của đơn vị.

- Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 07/CP. Duy trì tốt chế độ tiếp dân và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và chuyên đề, thông qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý điều hành, trong thực hiện chế độ chính sách, từng bước tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong công nhân lao động.

3. Công tác vận động quần chúng, xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội:

Xác định công tác vận động quần chúng và xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội từ Tổng Công ty đến các cơ sở vững mạnh là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mọi đảng viên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua, trong xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đều đánh giá kết quả công tác lãnh đạo và đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể đối với công tác vận động quần chúng cũng như xây dựng các đoàn thể, hội quần chúng vững mạnh. Các đoàn thể chính trị - xã hội  căn cứ vào chức năng của mình đã thực hiện tốt công tác giáo dục, vận động quần chúng, đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động, thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động, đoàn viên và hội viên, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác của đơn vị và Tổng Công ty. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, giám sát và đại diện quyền làm chủ của người lao động trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên. Các đoàn thể, hội quần chúng liên tục giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc do đoàn thể, hội cấp trên công nhận hàng năm.

4. Về công tác xây dựng Đảng:

Quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trong Nghị quyết hàng năm và trong các Hội nghị định kỳ thường xuyên đánh giá cụ thể kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, nhất là các mặt tồn tại hạn chế để đề ra các biện pháp cụ thể chỉ đạo, củng cố, tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc, có sự phân công cụ thể trách nhiệm cho từng ủy viên trong việc theo dõi, phụ trách tổ chức cơ sở Đảng và các lĩnh vực công tác quan trọng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đều được nâng lên, cơ bản hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo của mình là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

- Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên đề ra các biện pháp nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục. Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các Nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động bằng nhiều hình thức cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc củng cố và nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Đảng ủy Tổng Công ty đến cơ sở, tập trung nâng chất công tác tuyên truyền miệng nhằm đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân lao động, đi đôi với việc thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng trong nội bộ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố niềm tin của công nhân lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong công nhân lao động trở thành phong trào hành động cách mạng, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

- Trong sinh hoạt Đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, phê bình, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, Chi bộ. Mọi chủ trương, định hướng họat động của doanh nghiệp và các vấn đề quan trọng liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành đều được đưa ra thảo luận thống nhất trong Ban Chấp hành, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ đều được báo cáo lại trong các kỳ hội nghị Ban Chấp hành gần nhất. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm cũng như chính sách đối với cán bộ được Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Định kỳ 6 tháng và hàng năm đều tổ chức khảo sát, kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, kịp thời chỉ đạo các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của cơ sở, thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo đúng nội dung và quy trình hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM trở lên, 85% trở lên đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tổng Công ty đề ra.

Trong công tác phát triển đảng, hàng năm thực hiện đạt từ 7,6% đến 8,7% so đảng số cuối năm trước, đến nay đã có trên 90 % tổ sản xuất, tổ công tác có đảng viên, vượt 7 % so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ.

- Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành và Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong các Nghị quyết hàng năm hoặc các kỳ sinh hoạt, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đều đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật trong Đảng bộ, phân tích nguyên nhân, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác giám sát, kiểm tra của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao trong sinh hoạt Đảng. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho cấp ủy phụ trách kiểm tra các cấp nhằm nâng cao chất lượng của công tác giám sát, kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Những sai phạm của cán bộ, đảng viên đều được kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa sai phạm trong nội bộ Đảng và tạo được lòng tin trong quần chúng.

Nguyên nhân ưu điểm:

Trong  nhiệm kỳ vừa qua với ý thức trách nhiệm được Đại hội tin tưởng giao cho, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng và hành động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đều tuân thủ đúng quy định của Điều lệ, các nguyên tắc của Đảng và quy chế đã đề ra. Từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ trong cương vị công tác được phân công đều giữ được quan điểm, lập trường, đạo đức, lối sống, được quần chúng và cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Trong lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí Đảng ủy viên đã biết vận dụng, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng vào điều kiện cụ thể của đơn vị, phát huy những mặt mạnh, mạnh dạn đề ra những chủ trương, giải pháp có tính đột phá trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác của Đảng bộ, lãnh đạo cán bộ, công nhân lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu nhiệm vụ khác được giao hàng năm, thực hiện vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra cho cả nhiệm kỳ.

II. Về Tồn tại và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, khuyết điểm trong vai trò lãnh đạo của mình trong  nhiệm kỳ qua như sau:

- Trong lãnh đạo SXKD, chăm lo đời sống cho công nhân lao động, tuy đã mạnh dạn có những chủ trương, giải pháp cụ thể tạo được sự chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu như diện tích tái canh trồng mới, năng suất lao động, thu nhập tiền lương đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra. Tuy nhiên về chỉ tiêu tăng năng suất vườn cây cuối nhiệm kỳ không đạt theo Nghị quyết Đại hội VIII đề ra (chỉ đạt 1.705 kg/ha so chỉ tiêu 1830 kg/ha theo Nghị quyết Đại hội), năng suất lao động còn thấp so bình quân chung toàn ngành, nguyên nhân là do diện tích vườn cây già cổi, hết chu kỳ khai thác, giống cây cho năng suất thấp còn quá lớn dẫn đến cường độ lao động đối với công nhân khai thác quá cao; tình hình lao động dôi dư, nhất là lao động phụ trợ chưa được giải quyết triệt để đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập bình quân chung của công nhân lao động.

- Chương trình chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo hướng phát triển đa ngành nghề tuy có nhiều phương án, kế hoạch, nhưng do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, nhiều dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn đầu tư và tiến trình chuyển dịch cơ cấu.

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực tuy được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhưng kết quả đạt được còn thấp cả về số lượng và chất lượng đào tạo, chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư của Tổng Công ty. Chưa có chính sách thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

- Công tác bảo vệ sản xuất có nhiều tiến bộ, đã góp phần làm giảm tình hình tiêu cực trong nội bộ công nhân, hạn chế được tình trạng tiêu cực bên ngoài vào lấy cắp và mua bán mủ cao su trái phép. Tuy nhiên trong quản lý đất đai ở một số đơn vị vẫn chưa chặt chẻ, nhiều vụ lấn chiếm, tranh chấp đất cao su vẫn còn kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý chung. Công tác thanh tra, kiểm tra có lúc, có nơi chưa tốt dẫn đến sơ hở trong quản lý, để cán bộ, nhân viên lợi dụng cố ý làm trái gây thiệt hại về tài sản Nhà nước và quyền lợi của công nhân lao động.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc chưa theo kịp diễn biến tình hình, một số cấp ủy cơ sở  chưa kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong nội bộ để có biện pháp lãnh đạo. Chưa đánh giá được hiệu quả việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng đối với nhận thức của cán bộ, công nhân lao động. Tình hình tiêu cực trong công nhân lao động vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị.

- Trong công tác xây dựng Đảng mặc dù đã tập trung chỉ đạo nhưng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài cấp ủy cơ sở chưa ngang tầm nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên; công tác giám sát kiểm tra của cấp ủy và UBKT các cấp chưa được thường xuyên, bên cạnh đó, vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao dẫn đến tỷ lệ đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật hàng năm còn cao, có tổ chức cơ sở Đảng còn xếp vào loại yếu kém làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Cá biệt, có trường hợp ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty bị khai trừ ra khỏi Đảng đã gây ảnh hưởng lớn đến ủy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy

Nguyên nhân tồn tại:

-Trong công tác lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty  tuy có bám vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp Nhà nước và  yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thường xuyên có định hướng và có Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhưng trong kiểm tra chưa thường xuyên và chuyên sâu từng mặt công tác nên chậm phát hiện và chưa có những biện pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại một cách kịp thời.

- Phương thức lãnh đạo ở một vài cấp ủy cơ sở còn chậm đổi mới. Việc quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, phê bình đôi khi còn chưa nghiêm túc; vai trò của từng đồng chí cấp ủy viên các cấp có lúc chưa thật sự thể hiện rõ nét. Ý thức tự giác, tính tiên phong gương mẫu trong một bộ phận cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa tốt dẫn đến sai phạm, phải xử lý kỷ luật, thậm chí phải khai trừ ra khỏi Đảng, làm ảnh hưởng uy tín của Đảng.

III. Một số kinh nghiệm rút ra của Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty khóa VIII:

Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty  Khoá VIII rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như sau:

-  Cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IX , các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (Khoá XI) và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa IX, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam vào điều kiện, đặc điểm của đơn vị, đề ra được những giải pháp có tính đột phá trên từng lĩnh vực, mạnh dạn đổi mới về tổ chức quản lý, nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị cơ sở đi đôi với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, tìm ra nguyên nhân, khắc phục những tồn tại, nhân rộng các điển hình mới trên từng lĩnh vực công tác.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt từ Ban Chấp hành Đảng bộ đến chi bộ và tổ chức cơ sở Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ phải bám vào quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của từng đồng chí cấp ủy viên trong nhiệm vụ, chức trách được phân công; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng và trong công nhân lao động, đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, đi đôi với phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng trong công nhân lao động, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu cả trong nhận thức, công tác và lối sống, chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức của đơn vị.

- Tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng chất hoạt động của các đoàn thể, hội quần chúng thật sự vững mạnh, thực hiện tốt chức năng của mình, phát huy tốt vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng được đội ngũ cán bộ “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ” đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng Công ty trong 05 năm tới.

Trên đây là một số ưu điểm và tồn tại của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cao su Đồng Nai Khoá VIII trong nhiệm kỳ 2005-2010, xin được nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội. Đề nghị các đồng chí đại biểu thẳng thắn đóng góp, nhất là về những tồn tại và nguyên nhân, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Khoá VIII rút ra được những kinh nghiệm, làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Khóa IX lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

 

                                                                    BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

                                                                 BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNGCÔNG TY

                                                                                     KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2005-2010

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI