Đăng nhập
Đảng bộ Tỉnh
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Tỉnh

Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai

Chức năng nhiệm vụ: Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của CCB Hội, tham mưu giúp cấp ủy Đảng và là nòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động CCB thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

Thành tích tiêu biểu:

- 03 cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam;

- 07 bằng khen của UBND tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI