Sign In
Đảng bộ Tỉnh
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Turn on more accessible mode Skip to main content

Đảng bộ Tỉnh

Sở Xây dựng Đồng Nai 

Sở Xây dựng Đồng Nai

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực.

Thành tích tiêu biểu:

  • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2008;

  • Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền của Bộ Xây dựng;

  • Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 3 năm liền (2007-2009);

  • Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI